erfgoedobject

Neerhof bij het kasteel Ter Lucht

bouwkundig element
ID
74982
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74982

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neerhof bij het kasteel "Ter Lucht", na restauratie in gebruik als woning.

1641: A. Sanderus tekent het kasteel Ter Lucht met bijhorend neerhof. Aaneengesloten hoevegebouwen met L-vormige opstelling. Boerenhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak doorbroken met dakvenster.

1770-1778: op de kaart van Ferraris worden de hoevegebouwen met dezelfde configuratie weergegeven.

1863: uitbreiding van het boerenhuis in noordelijke richting.

1885: uitbreiding van de schuur in westelijke richting. Hierdoor wordt de aaneengesloten L-vormige constructie doorbroken.

1909: verbouwen van het woonhuis.

2000-2001: huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken.

Hoevegebouwen met L-vormige opstelling rondom een deels verhard erf. Ten noorden van het erf boerenhuis met geïntegreerde, verbouwde stalling en schuur. Voormalig boerenhuis van vijf traveeën + twee opkamertraveeën onder verspringend zadeldak. Verankerde bakstenen gevels met sierankers opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, aan de erfzijde voorzien van schuiframen naar 18de-eeuws model. Oostgevel afgewerkt met traptop. Stal, nu met woonfunctie, met verankerde witbeschilderde gevels boven een gepekte plint. Schuur onder pannen zadeldak met verankerde geelbakstenen gevels boven een zwart gepekte plint. Gevel opengewerkt met imposante doorritten. Aansluitend bij de zuidzijde van het woonhuis eenlaagsgebouw en gekanteelde tuinmuur met steunberen.

  • Dienst Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening, Bouwvergunningen, nummer 2101/2000.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neerhof bij het kasteel Ter Lucht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74982 (Geraadpleegd op 12-06-2021)