Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Legeweg
Locatie Legeweg 356-358, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Andries (adrescontroles: 13-11-2007 - 14-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve bestaande uit losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Legeweg nummers 356-358. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een deels verhard erf.

Aan de straatzijde woonhuis, opgedeeld in twee woongelegenheden, van twee traveeën en één opkamertravee onder pannen zadeldak, vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw met uitbreiding in 1961. Zadeldak gevat tussen twee puntgevels afgewerkt met muurvlechtingen. Verankerde, bakstenen lijstgevel, witbeschilderd boven een zwart gepekte plint. Gevels opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van bewaard schrijnwerk. Rechterzijgevel voorzien van drie steunberen. In het verlengde van het woonhuis voormalige stalvleugel, thans geïntegreerd bij het woonhuis. Ten noorden van het deels bekiezeld erf schuur van 1909. Roodbakstenen constructie onder pannen zadeldak waarvan de gevels deels zijn voorzien van een houten beplanking.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 1885/12, 1909/3, 1961/4, 1982/6.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Legeweg

Legeweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.