Twee burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Torhoutse Steenweg
Locatie Torhoutse Steenweg 103-105, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee art-deco- woonhuizen uit 1932

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Twee burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe: art-decoburgerhuis
gelegen te Torhoutse Steenweg 105 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 05-06-2013.

omvat de bescherming als monument Twee burgerhuizen ontworpen door Jos. vander Schaeghe: eclectisch burgerhuis
gelegen te Torhoutse Steenweg 103 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 05-06-2013.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Torhoutse Steenweg nummers 103-105. Halfvrijstaand samenstel bestaande uit twee art-deco-enkelhuizen van 1932 naar ontwerp van architect Jos. vander Schaeghe (?), zie inscriptie arduinen plint en bouwvergunning. Voortuin afgesloten met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pilasters.

Bij nummer 103 roodbakstenen parement in combinatie met simili voor het aanbrengen van ornamentiek. Meer uitgewerkte hoger opgetrokken linkerrisaliet bovenaan rondbogig uitgewerkt aanzettend op pilasters met geometrische motieven. Driezijdige erkeruitbouw met borstwering voorzien van geometrische motieven. Bewaard schrijnwerk.

Meer uitgewerkte gevel van nummer 105 met meer uitgesproken art-deco-elementen. Het roodbakstenen parement contrasteert met bepleisterde en bepleisterde gestileerde florale motieven. Hoger opgetrokken rechtertravee met uitkragend balkon voorzien van een ijzeren leuning en geflankeerd door rijk uitgewerkte pilasters. Zijgevel wordt gedomineerd door bepleisterde en beschilderde erkeruitbouw met hierop aansluitend een imposante schouw met geometrische versiering in het pleisterwerk. Achteraan garage met oranjebakstenen parement met geometrisch opgebouwde bekroning voorzien van florale motieven en centraal een vrouwenhoofd. Bewaard sierlijk schrijnwerk met geometrische motieven in de bovenlichten.

  • STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 130/1932.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Torhoutse Steenweg (Sint-Andries)

Torhoutse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.