Clublokaal van roeiclub of Sport Nautique

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Waggelwater
Locatie Waggelwater 4, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Clublokaal van roeiclub of Sport Nautique

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-2011.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Clublokaal van roeiclub of Sport Nautique

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Waggelwaterstraat nummer 4. Clublokaal van roeiclub of zogenaamd "Sport Nautique". Oorspronkelijk gevestigd langs de Komvest. Na de uitvoering van het plan Stübben verhuisde de vereniging naar de vaart Oostende-Brugge-Gent. Dankzij een milde schenker konden ze een stuk grond verwerven aan het Waggelwater. In 1911-1912 werd een clublokaal gebouwd in een soort chaletstijl.

Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een geringe helling en ver uitstekende dakrand met gekartelde bebording. Bedekt met Vlaamse pannen. Geelbakstenen constructie met pseudovakwerk. Onderbouw voorzien van grote poorten. Verdieping toegankelijk via twee steektrappen die uitkomen op het brede balkon met houten leuningen, in het midden uitspringend. Grote rechthoekige muuropeningen met kleine roedeverdeling.

  • RAU J., Sint-Andries. Geschiedenis van de Brugse rand, 1991, pagina's 92-93.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waggelwaterstraat

Waggelwaterstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.