erfgoedobject

Vrouwengevangenis

bouwkundig element
ID
75142
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75142

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vrouwengevangenis
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vrouwengevangenis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vroeger refuge of vrouwengevangenis, nu opvangcentrum voor illegalen. Groot complex bestaande uit verschillende vleugels, gelegen op het kruispunt van de expresweg en de Zanstraat. In de jaren 1902-1914 gebouwd op de Hospice-gronden. Gebouwd naar ontwerp van bouwmeester en stadsarchitect Charles De Wulf (Brugge). De verschillende vleugels zijn allemaal uitgevoerd in baksteen met ruime verwerking van natuursteen, kenmerkend voor de neo-Brugse-barokstijl, die een imitatie beoogde van 17de-eeuwse Brugse woonhuizen. Meestal zijn de vleugels twee bouwlagen hoog en regelmatig geritmeerd door segmentboogvormige (voor de gelijkvloerse verdieping) en rondboogvormige (voor de verdieping) bakstenen nissen waarin kruisvensters geplaatst zijn. De zadeldaken met leien zijn begrensd door trapgevels en geopend door veelvuldige dakkapellen, eveneens met een trapgeveltje afgewerkt, waardoor een interessant en afwisselend dakenspel ontstaat. Een alles dominerende en centraal gesitueerde kapel werd gebouwd in een neogotische stijl en is bekroond met een sierlijke dakruiter.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer 237.
  • BUYCK J., ROTTHIER I., De ‘refuge’ te Sint-Andries-Brugge van bedelaarsgesticht tot centrum voor illegalen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, jaargang 138, 2001, nummers 1-2, p. 116-117.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van VANWALLEGHEM A. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vrouwengevangenis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75142 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.