Vrouwengevangenis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries
Straat Zandstraat
Locatie Zandstraat 148, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeente Sint-Andries (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vrouwengevangenis

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1985.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrouwengevangenis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zandstraat nummer 148. Voormalige refuge of vrouwengevangenis, thans opvangcentrum voor illegalen. Beschermd als stadsgezicht bij M.B. van 3/07/1985. Groot complex bestaande uit verschillende vleugels, gelegen op het kruispunt van de expresweg en de Zanstraat. In de jaren 1902-1914 gebouwd op de Hospice-gronden. Gebouwd naar ontwerp van bouwmeester en stadsarchitect Charles De Wulf (Brugge). De verschillende vleugels zijn allemaal uitgevoerd in baksteen met ruime verwerking van natuursteen, kenmerkend voor de neo-Brugse-barokstijl, die een imitatie beoogde van 17de-eeuwse Brugse woonhuizen. Meestal zijn de vleugels twee bouwlagen hoog en regelmatig geritmeerd door segmentboogvormige (voor de gelijkvloerse verdieping) en rondboogvormige (voor de verdieping) bakstenen nissen waarin kruisvensters geplaatst zijn. De zadeldaken met leien zijn begrensd door trapgevels en geopend door veelvuldige dakkapellen, eveneens met een trapgeveltje afgewerkt, waardoor een interessant en afwisselend dakenspel ontstaat. Een alles dominerende en centraal gesitueerde kapel werd gebouwd in een neogotische stijl en is bekroond met een sierlijke dakruiter.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer 237.
  • BUYCK J., ROTTHIER I., De ‘refuge’ te Sint-Andries-Brugge van bedelaarsgesticht tot centrum voor illegalen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, jaargang 138, 2001, nummers 1-2, pagina's 116-117.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Vanwalleghem A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Andries, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL19, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zandstraat

Zandstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.