erfgoedobject

Hoeve en arbeiderswoning

bouwkundig element
ID
75158
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75158

Juridische gevolgen

Beschrijving

Site met een hoeve (nummer 303) en een boerenarbeiderswoning (nummer 305), achteruit gelegen temidden de weilanden en toegankelijk via een lange onverharde oprit. Een verhard pad tussen de twee huisjes is tevens de perceelsgrens. De site staat op de Poppkaart (1842). Volgens Wintein bevinden zich hier op het eind van de 18de eeuw reeds twee huisjes gelegen aan de kruising van het Steenwegelken en de Bommelbeek. Nummer 303 bestaat uit losse bestanddelen rond een begraasd erf, met een ovenhuisje aan de oostkant en een schuur aan de noordkant.

De gebouwen dateren wellicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Het lage woonhuis in verankerde, rode baksteen met dubbelhuisopstand en onder leien zadeldak wordt geflankeerd door twee aanbouwen. In de zuidelijke aanbouw steekt een opkamertravee boven een kelder met tongewelf. De westgevel had oorspronkelijk een neogotisch uitzicht met rondbogige traveenissen versierd met eenvoudig maaswerk en centraal een deuropening. Wellicht worden op het eind van de 19de of begin 20ste eeuw de muuropeningen verbouwd, zie  huidig maar blijven de rondbogen met maaswerk behouden. Heden segmentboogopeningen aan voor- en achtergevel met beluikte vensters aan de voorgevel. De goten van woonhuis, aandaken en ovenhuisje zijn afgewerkt met een houten bebording. Aan de westkant is het perceel afgeboord door een meidoornhaag. Nummer 305 is een eenvoudige lage boerenarbeiderswoning. Verankerde, witbeschilderde baksteenbouw met zwart gepekte plint onder pannen zadeldak en kleine aangebouwde stalling.

  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met bijhorende historische schets tot 1850, in Rond de Poldertorens, jaargang 7, nummer 1, 1965, p. 17, nummer 130.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve en arbeiderswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75158 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.