Wagenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Spiegele
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Marke
Straat Cisterciënzerplein
Locatie Cisterciënzerplein zonder nummer, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk deelgemeenten (adrescontroles: 28-01-2008 - 01-02-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk deelgemeenten (geografische inventarisatie: 01-03-2001 - 31-08-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Spiegele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Wagenhuis
gelegen te Cisterciënzerplein zonder nummer (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 04-04-1975.

Beschrijving

* Cisterciënzerplein z.nr. Z.g. "Kapel van O.-L.-Vrouw-ten-Spiegele". Voormalige wagenschuur van de Abdij van Rodenburg, later Groeningeabdij. Beschermd als monument bij K.B. van 04.04.1975. Kapel heden gelegen te midden van de residentiële woonwijk z.g. Rodenburg. In 1237 doen Johanna en Agnes van Roodenburg afstand van hun gelijknamig leen en stichten er een abdij. De abdij wordt O.-L.-Vrouw ten Spiegele genaamd en is opgenomen in de orde van Citeaux. Reeds vroeg in haar bestaan wordt de abdij, tussen 1265 en 1267, om veiligheidsredenen overgebracht naar de Groeningevlakte te Kortrijk (omgeving Abdijkaai). Het oude klooster wordt heringericht als hoeve en aanvankelijk geëxploiteerd door de abdij. Vanaf de 14de eeuw wordt de hoeve verpacht. In 1580 wordt de hoeve volledig verwoest door Schotse soldaten, de wederopbouw zal aanslepen tot het midden van de 17de eeuw. Op 15 februari 1797 wordt de Goeningeabdij afgeschaft en worden haar bezittingen verkocht. De hoeve van Rodenburg blijft in bedrijf tot 1969, waarna ze, op de wagenschuur na, vermoedelijk daterend van 1650 (hoogst opgetrokken gedeelte) en verlengd in 1916, volledig wordt afgebroken. De schuur wordt gerestaureerd en omgevormd tot wijkkapel, toegewijd aan O.-L.-Vrouw-ten-Spiegele (inwijding oktober 1976). Baksteenbouw met rondbogige muuropeningen en pilasters onder overkragend geleed zadeldak. Verankerde puntgevels met vlechtingen. Erfoprit gemarkeerd door twee bakstenen pijlers, waarvan één met heiligennis afgesloten door hekwerk met Maria-monogram.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archiefnr. W/00419.
BONCQUET P., DECALUWÉ C., Marke, in Landelijk leven en hoevengids Groot Kortrijk, deel 2, Tielt, 1986, p. 24-25 en 34.
CORNILLY J., Monumentaal West-Vlaanderen, Beschermde monumenten en landschappen in West-Vlaanderen, deel 1, Arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, p. 133.
DESPRIET P. (red.), De kortrijkse Groeningeabdij. Een archeologische en historische studie, in Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, 1993, LIX.
DESPRIET P. (red.), Marke, Kortrijk, 1980, p. 69-74.
VANBOSSELE J., Het kloostergoed Rodenburg, in De Leiegouw, 43, 2001.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Cisterciënzerplein

Cisterciënzerplein (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.