Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Beukendreef
Locatie Beukendreef 66, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woonhuis op de hoek met de Grote Heirbaan in 1933 geregistreerd op het kadaster en een jaar later uitgebreid met stallen achteraan en een atelier aan de oostzijde.

Zuidelijk georiënteeerd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder ver overkragend pannen zadeldak. Rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien met bewaard schrijnwerk. De deur met ijzeren traliewerk heeft een fraai uitgewerkte sleutelplaat gecombineerd met kruk en deurgreep. Aan de oostzijde atelier van één bouwlaag onder een plat dak, aan de voorzijde voorzien van een grote glaspartij in een betonnen omkadering.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1933/33/2, 1934/55 en 1937/31.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.