Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Driekastanjelaarsstraat
Locatie Driekastanjelaarsstraat 53, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaand woonhuis van 1928 met verwijzingen naar de traditionele bak- en zandsteenstijl. Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder geknikt pannen zadeldak met aandaken en uitkragend op geprofileerde houten modillons.

Baksteenbouw met gebruik van similisteen voor plint, muurbanden, hoekkettingen, rechtstanden, aanzet- en sluitstenen, consoles en jaarsteen "1928". Verhoogde deurtravee onder trapgeveltje met dakvenster en sieranker. Rondboogvormige muuropeningen en een oculus boven de deur. Zijtrapgevels met schouderstukken op geprofileerde consoles, muurvlechtingen en beluikte kloostervensters. Houten schrijnwerk.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.