Kapel van Maria Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Jozef en Sint-Anna

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Driekastanjelaarsstraat
Locatie Driekastanjelaarsstraat zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Maria Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Jozef en Sint-Anna

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepijlerkapellen
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

"Kapel van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis, Sint-Jozef en Sint-Anna" naar ontwerp van A. Van Hellemont in opdracht van de kerkfabriek Sint-Servatius; ingewijd op 7 oktober 1954. Gelegen op een driehoekig pleintje omringd door drie kastanjebomen. Rechthoekige witgeschilderde bakstenen kapel op breukstenen plintje onder tichelen zadeldakje bekroond door een ijzeren kruis. Aan de voorzijde driehoekige erker in geel geschilderde similisteen waarin een Mariabeeldje. Aan de achterzijde lege nis afgesloten door een glazen deurtje op geel geschilderde jaarsteen "1954". Zowel aan voor- als achterzijde ijzeren kaarsenhouders.

  • Gemeentearchief Grimbergen: BA/98/54.
  • B.T.K. LEEFMILIEU, Inventaris kapellen Grimbergen, (onuitgegeven studie van de gemeente Grimbergen), 1979, nummer 12.
  • VAN WETSWINKEL, J., Grimbergse kapellen, in Eigen Schoon, jaargang 12, nummer 4, december, Grimbergen, 2001, p. 3.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

is gerelateerd aan Drie witte kastanjes als kapelbomen

Driekastanjelaarsstraat zonder nummer (Grimbergen)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Kapel van Maria Onbevlekte Ontvangenis, Sint-Jozef en Sint-Anna [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75181 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.