Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Veldkantkapel
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Grote Kerkvoetweg
Locatie Grote Kerkvoetweg zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).
  • Inventarisatie Grimbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Door cipressen geflankeerde Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskapel of Veldkantkapel. In 1883 gebouwd door toedoen van de familie Denayer-Leemans ter vervanging van een kleinere dankkapel van Jan-Baptist Leupaart van 1875-1878. Het interieur werd in 1902 door graaf Cornet de Peissant verfraaid met een grot (nu verdwenen) en een uit Lourdes afkomstig Onze-Lieve-Vrouwebeeld dat in de ommegang werd meegedragen.

Grosso modo zuid-noordelijk georiënteerde zaalkerkje op rechthoekige plattegrond van drie traveeën met voorliggend rechthoekig portaal en een driezijdige sluiting onder leien zadeldak bekroond door een vierkante dakruiter. Baksteenbouw op een gecementeerde plint verlevendigd door muurbanden en vensteromlijstingen van gesinterde baksteen. Puntgevel afgewerkt met een getrapte bakstenen fries en gemarkeerd door een licht vooruitspringende middenpartij met rondboognis; houten rechthoekige vleugeldeur. Lager inkomportaal eveneens met puntgevel en aflijnende getrapte baksteenfries onder bekronend leien zadeldak met ijzeren kruis en getraliede rondboogpoort. Aan weerszijden van de portiek vier opschriften op hardstenen gevelstenen door C. Klerkx uit Mechelen. Links van de portiek: "De grond dezer kapel is gegeven door Leupaart Potems" en eronder "Deze grot met het beeld van O.L.Vrouw van Lourdes is gegeven door de Heer Graaf Cornet de Peissant". Aan de rechterzijde: "Deze kapel is opgericht door Denayer-Leemans 1883" en eronder "Hier offert met ter eere van onze Lieve Vrouw van Lourdes en tot onderhoud van deze kapel" waaronder een offerblok. Schip geritmeerd door steunberen en verlicht door rondbogige muuropeningen met natuurstenen onderdorpel en ijzeren schrijnwerk met roedeverdeling. Tegen het koor rondboognis met kruisbeeld en een ruitvormige hardsteen met opschrift "OLV van Lourdes".

Eenvoudig wit geschilderd interieur met wit-zwarte cementtegelvloer.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1884/7.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 202.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, II, bewerkte en geannoteerde uitgave, Grimbergen, 1987, p. 145, 147, 207.
  • VAN WETSWINKEL, J., Grimbergse kapellen: de Veldkantkapel, in Eigen Schoon, jaargang 10, nummer 2, juli, Grimbergen, 1999, p. 6.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Kerkvoetweg

Grote Kerkvoetweg (Grimbergen)

is gerelateerd aan Twee kapelbomen bij Veldkantkapel

Grote Kerkvoetweg zonder nummer (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.