erfgoedobject

Langgestrekt hoevetje

bouwkundig element
ID
75192
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75192
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Langgestrekt hoevetje van zes traveeën en één bouwlaag onder een kunstleien zadeldak minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw (zie Primitief kadasterplan, 1821) en verlengd in oostelijke richting circa 1926. Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevel met deels gewijzigde rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Volgens oude postkaart oorspronkelijk een gewit volume met uitgespaarde noordwestelijke hoek onder een rieten dak.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1926/53.

  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, dl 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 188.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekt hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75192 (Geraadpleegd op )