Neoclassicistisch hoekpand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Hogesteenweg
Locatie Hogesteenweg 2, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).
  • Inventarisatie Grimbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch hoekpand

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch hoekpand met de Sleutelstraat van circa 1895 met oudere kern, in het kaartboek van de gemeente (1696) "Buda" genaamd. De huidige benaming "'t Schuttershof" verwijst naar het schuttershof dat in de 17de eeuw achter het goed gelegen was. In de eerste helft van de 19de eeuw kwam het pand in handen van de notarisfamilie Kips die in het laatste kwart van die eeuw al de huizen gelegen tussen "Buda" en "De (nieuwe) Zevensterre" (nummer 14A-16) opkocht. Deze panden, waaronder "De Clock" en "De Engel" werden circa 1881 en 1889 gesloopt. Circa 1895 verbouwde Albert Kips- Van Der Haegen, oud burgemeester van Grimbergen, het hoekpand "Buda", geregistreerd op het kadaster als een "reconstruction partielle", tot de huidige statige woning. Deze had aan de linkerzijde een aanbouw van twee traveeën en één bouwlaag in dezelfde stijl als de woning en een tuinmuur tot aan de "De (nieuwe) Zevensterre". De tuin werd circa 1949 verkaveld en in de daarop volgende jaren met drie panden bebouwd. Het pand is gelegen in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.

Imposante neoclassistische notariswoning van vijf traveeën, twee bouwlagen en een souterrain onder een natuurleien schilddak van circa 1895, doch met behoud van een oudere, mogelijk 18de-eeuwse kern. Bepleisterde en wit geschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand op een geprofileerde arduinen sokkel. Het sterk horizontaliserend karakter van de cordonvormende lekdrempels, muurbanden, fries en sterk uitspringende houten kroonlijst wordt enigszins doorbroken door de gebosseerde zijrisalieten van één travee. Centraal op het gelijkvloers wapenschild. Geriemde muuropeningen met uitzondering van het middendeel op de begane grond, de twee vensters daar refereren aan een serlianavenster echter recht afgelijnd en gescheiden door gelede pilasters. Op de bovenverdieping vensters met balustrade op de borstwering en deurvensters in de zijrisalieten met licht vooruitgeschoven balustrade. Houten schrijnwerk en op het gelijkvloers houten rolluiken. Hoge portiek toegankelijk via vier arduinen treden met een vernieuwde deur, rechts vergezeld van een ijzeren voetschraper.

Licht geknikte, bepleisterde en witgeschilderde rechterzijgevel en dito achtergevel, beiden met rechthoekige vensters. Aan de achterzijde en grenzend aan het Sleutelstraatje, uitbouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder plat dak. In het verlengde tuinmuur in kalkzandsteen en baksteen.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1846/7, 1866/43, 1881/26, 1895/10, 1948/25, 1949/30, 1952/38 en 1957/21.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 187.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel I, Grimbergen, 1978, p. 166.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 37-38.
  • DUBOIS, D. EN J. LEMERCIER, Grimbergen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1974, nummer 21.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hogesteenweg

Hogesteenweg (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.