Gemeenteschool en onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Humbeeksesteenweg
Locatie Humbeeksesteenweg 184, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool en woning van de hoofdonderwijzer van het gehucht Lint, volgens de gevelsteen opgericht in 1869 onder het bestuur van burgemeester J.F. Timmermans. Aan de straat gelegen hoofdgebouw, oorspronkelijk de onderwijzerswoning, met achteraan aansluitend een lagere vleugel, de vroegere klaslokalen. Aan de zuidelijke perceelsgrens nog een stuk van de oorspronkelijke door pannen afgedekte bakstenen afscheidingsmuur. Links een geplaveide speelplaats met enkele recente berghokjes en omheining.

De renovatiewerken van 1996 tot 1999, onder leiding van architect Hedwig Curias, omvatten de vervanging van de dakstructuur en de dakpannen en de gedeeltelijke vernieuwing van het voegwerk. Heden in gebruik door verenigingen.

Vrijstaand breedhuis van drie op twee traveeën en twee bouwlagen onder recent gerenoveerd pannen zadeldak gevat tussen zijtrapgevels met pseudo-natuurstenen schouderstukken. Opgetrokken uit lokaal gebakken kareelsteen verlevendigd met blauwe hardsteen voor onder meer de dorpels, druiplijsten, doorgetrokken lekdrempels en deuromlijsting. Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand op lage gecementeerde plint en naast de deur een ruitvormig natuurstenen gevelsteen met oorspronkelijk verguld opschrift: "OPGERICHT/ IN HET JAAR 1869/ ONDER HET BESTIER VAN/ J.F. TIMMERMANS BURGEMEESTER/ P.J. VANDER BORGHT/ G. VANDER JEUGHT SCHEPENEN". Rechthoekige vensters, op de begane grond voorzien van een bakstenen ontlastingsboog en op de verdieping van een druiplijst op gestrekte uiteinden. De centrale rondboogdeur, gevat in een kwarthol geprofileerde omlijsting en bekroond door een rondboogvormige druiplijst op gestrekte uiteinden, wordt vooraf gegaan door een hardstenen steektrap. Houten schrijnwerk en aflijnende kroonlijst op stenen consoles. Interieur met bewaarde indeling.

Aansluitende klassenvleugel van zes traveeën en één bouwlaag onder recent gerenoveerd pannen zadeldak, nok haaks op de straat.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1870/4 en 1877/25.
  • Gemeentearchief Grimbergen: doos 94: BA 27-06-1996.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave o.l.v. H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 177.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.