erfgoedobject

Woning In de Groenpoort

bouwkundig element
ID
75211
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75211

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huis "In de Groenpoort" (Kerkplein nummer 5) en "De Roos" (Lagesteenweg nummers 1-3) vormden in oorsprong één geheel op L-vormige plattegrond, heden opgesplitst in drie eigendommen. Het pand stond bekend als "De Roos" en wordt reeds in 1446 vermeld. Opgenomen als monument in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.

Kalkzandstenen volume van zes traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd pannen zadeldak, nok parallel aan de straat, gevat tussen trapgevels (heden 7 treden + topstuk), mogelijk opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw. Lijstgevel met gewijzigde ordonnantie op het gelijkvloers, afgelijnd door een kalkzandstenen kwarthol geprofileerde daklijst waarboven een houten kroonlijst op modillons. Voormalige kruisvensters met behouden negblokomlijsting, op de begane grond beluikt en op de verdieping met wigvormig ontlastingssysteem. In het tweede kwart van de 20ste eeuw werd een neotraditionele pui en korfboogdeur met imposten, sluitsteen en druiplijst bekroond door een op gelijkaardige wijze uitgewerkt oculus toegevoegd. Deze laatste werd gekopieerd op het originele, zoals weergegeven door Sanderus in 1656 en 1726 en geschilderd door Wilmet circa 1920.

Ter hoogte van Kerkplein nummer 5 aangebouwde kalkzandstenen dwarsvleugel van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak nok haaks op de straat, met een trapgevel van 8 treden en een topstuk. Bewaarde gevelordonnantie op de verdieping: twee kloosterkozijnen met weggebroken tussendorpel en twee vierkante zoldervenstertjes in de kopgevel en een gaaf bewaard, maar dichtgemetseld kruisvenster in de enige vrijstaande zijgevel. Verscheidene sterk aangepaste kalkzandstenen aanbouwsels ter hoogte van Lagesteenweg nummers 1-3.

Inwendig bleef de originele dragende structuur met moer- en kinderbalken, de kapconstructie, alsook een fraaie 17de-eeuwse balustertrap bewaard.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 189.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 51-54.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woning In de Groenpoort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75211 (Geraadpleegd op )