Woning In de Groenpoort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Kerkplein, Lagesteenweg
Locatie Kerkplein 5, Lagesteenweg 1-3, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).
  • Inventarisatie Grimbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis In de Groenpoort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Woning In de Groenpoort met deel van tuinmuur

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis "In de Groenpoort" (Kerkplein nummer 5) en "De Roos" (Lagesteenweg nummers 1-3) vormden in oorsprong één geheel op L-vormige plattegrond, heden opgesplitst in drie eigendommen. Het pand stond bekend als "De Roos" en wordt reeds in 1446 vermeld. Opgenomen als monument in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.

Kalkzandstenen volume van zes traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd pannen zadeldak, nok parallel aan de straat, gevat tussen trapgevels (heden 7 treden + topstuk), mogelijk opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw. Lijstgevel met gewijzigde ordonnantie op het gelijkvloers, afgelijnd door een kalkzandstenen kwarthol geprofileerde daklijst waarboven een houten kroonlijst op modillons. Voormalige kruisvensters met behouden negblokomlijsting, op de begane grond beluikt en op de verdieping met wigvormig ontlastingssysteem. In het tweede kwart van de 20ste eeuw werd een neotraditionele pui en korfboogdeur met imposten, sluitsteen en druiplijst bekroond door een op gelijkaardige wijze uitgewerkt oculus toegevoegd. Deze laatste werd gekopieerd op het originele, zoals weergegeven door Sanderus in 1656 en 1726 en geschilderd door Wilmet circa 1920.

Ter hoogte van Kerkplein nummer 5 aangebouwde kalkzandstenen dwarsvleugel van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak nok haaks op de straat, met een trapgevel van 8 treden en een topstuk. Bewaarde gevelordonnantie op de verdieping: twee kloosterkozijnen met weggebroken tussendorpel en twee vierkante zoldervenstertjes in de kopgevel en een gaaf bewaard, maar dichtgemetseld kruisvenster in de enige vrijstaande zijgevel. Verscheidene sterk aangepaste kalkzandstenen aanbouwsels ter hoogte van Lagesteenweg nummers 1-3.

Inwendig bleef de originele dragende structuur met moer- en kinderbalken, de kapconstructie, alsook een fraaie 17de-eeuwse balustertrap bewaard.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 189.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 51-54.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kerkplein

Kerkplein (Grimbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lagesteenweg

Lagesteenweg (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.