erfgoedobject

Burgerhuis De Kroon

bouwkundig element
ID: 75212   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75212

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis De Kroon
  Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Kroon
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen
  Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997

Beschrijving

"De Kroon", reeds onder deze naam gekend in de eerste helft van de 15de eeuw, dateert in zijn huidige vorm vermoedelijk uit het derde kwart van de 18de eeuw (zie steekboogvensters en kapconstructie). In verschillende opzichten een merkwaardig pand dat aan de straatzijde een breedhuis met gebogen gevelverloop combineert met een naar voren springende torenvormige uitbouw van één travee. Volgens sommigen behoorde deze aanbouw oorspronkelijk tot een aangrenzend pand, bekend onder de naam "Op de trappen" of "Kijk uit".

Opgenomen als monument in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.

Gedeeltelijk vrijstaand breedhuis opgetrokken in lokale kalkzandsteen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (eternietleien). Lijstgevel met gewijzigde ordonnantie afgelijnd door een kwarthol geprofileerde daklijst. Steekboogvensters, op de begane grond beluikt, en een neotraditionele pui uit het tweede kwart van de 20ste eeuw ter vervanging van een venster en een deur nog weergegeven op een schilderij van Wilmet circa 1920. Gecementeerde linker zijgevel, met aandak en schouderstuk aan de straatzijde, op de zoldervensters na volledig blind.

De torenachtige uitbouw van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, nok parallel aan de straat, is opgetrokken uit baksteen en voorzien van rechthoekige openingen onder arduinen lateien. De deur is niet aangegeven door Wilmet. Zijpuntgevel met vlechtingen en een oculus.

Aan de achterzijde is er niets te merken van de niet onmiddellijk te verklaren dispositie. De vier traveeën tellende kalkzandstenen achtergevel is grotendeels gecementeerd en opengewerkt met deels aangepaste hoge rechthoekige vensters.

Inwendig bleef de originele dragende structuur met moer- en kinderbalken en de kapconstructie bewaard.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 189.
 • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 48-51.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Van Damme, Marjolijn
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Kerkplein
  Kerkplein (Grimbergen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis De Kroon [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75212 (Geraadpleegd op 26-06-2019)