erfgoedobject

Brouwerij De Stadskam

bouwkundig element
ID
75213
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75213

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij De Stadskam
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Brouwerij De Stadskam
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij De Stadskam
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Circa 1703 opgetrokken dorpsbrouwerij genaamd "De Stadskam". De naam werd overgenomen van het voorgaande pand dat daarvoor ook bekend stond onder de naam "Den Herdt". In 1702 kocht François Brion, meier van Grimbergen, een aaneengesloten blok van 19 percelen, waaronder "eene stede genoemt de Stads Camme … waerop alsnu is gebouwt eene nieuwe steene wooninghe met brouwerije, schure ende stallinghen…" (1730). De huidige toegang en het trappenhuis zijn gelokaliseerd in een klein, terugliggend volume, een toestand die vermoedelijk teruggaat tot het laatste kwart van de 19de eeuw. Begin jaren 1980 werd de voorgevel door architect M.A. Van Cauwelaert en onder begeleiding van de toenmalige R(ijksdienst voor) M(onumenten en) L(andschaps)Z(org) gerestaureerd. Na verwijdering van de cementering werd de gevel op basis van de aanwezige sporen zo oorspronkelijk mogelijk hersteld. Het pand werd verbouwd tot politiecommissariaat, waarbij evenwel de originele dragende structuur met moer- en kinderbalken, alsook het eiken kapspant werden gerespecteerd.

Opgenomen als monument in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.

Onderkelderd, deels vrijstaand diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen en een hoge zolderverdieping onder pannen zadeldak, nok haaks op de straat, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl. Verankerde trapgevel (8 treden + topstuk) met voluutvormige aanzetten en een dito topstuk met bolbekroning. Verwerking van kalkzandsteen voor de plint, muurbanden, cordons, steigergaten en vensteromlijstingen. Voormalige kruisvensters en in de top een rondbooglaadvenster met imposten en sluitsteen geflankeerd door rechthoekige zoldervensters en bekroond door een oculus met imposten, sluitsteen en druiplijst. De grotendeels ingebouwde achtergevel vertoont een bepleisterde, driehoekige geveltop voorzien van drie zoldervenstertjes. De linkerzijgevel is eveneens afgewerkt met steigergaten en muurbanden, de rechterzijgevel vertoont enkel steigergaten en een gedicht venster met kalkzandstenen omlijsting.

Het terugwijkend volume onder pannen zadeldakje met rechter aandak en schouderstuk, kreeg een vernieuwd natuurstenen parement met een gevelhoge vensterpartij.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, Kerkplein 7: restauratiedossier "De Stadskam".
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant, Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 189.
 • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 47-48.

Bron: VAN DAMME M. met medewerking van DEBACKER I. & BOEKSTAL P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Brouwerij De Stadskam [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75213 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.