Burgerhuis De Drie Linden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam In de Linde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Lagesteenweg
Locatie Lagesteenweg 2, 2A, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).
  • Inventarisatie Grimbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Drie Linden

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis In de Linde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het woonhuis "In de Linde" of "De Drie Linden" werd opgetrokken in 1634 door de familie Van Beneden. De gedenksteen rechts in de gevel verwijst naar Laurentius van Beneden (1587-1683), op deze plaats geboren en later pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Laken. Hij schreef een stichtelijk werk over Maria dat in 1623 onder de titel "De bloedige Compassie" werd gepubliceerd. Opgenomen als monument in het beschermde dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.

Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak gevat tussen zijtrapgevels (7 treden + schouw) met schouderstukken op geprofileerde consooltjes, volgens de jaarankers van "A° 1634". Opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl met een kalkzandstenen afgeschuinde sokkel en drie speklagen per bouwlaag. De vensters met negblokomlijsting waren oorspronkelijk voorzien van stenen kruisen. Heden verlaagde dorpels in blauwe hardsteen; op het gelijkvloers dito lateien. Het schrijnwerk werd vernieuwd. Rechthoekige deuropening eveneens met negblokomlijsting op neuten en een latei in blauwe hardsteen.

Rechthoekige deur met houten tussenlatei en bovenlicht. De gecementeerde achtergevel wordt ontsierd door verschillende aanbouwen. De vrijstaande rechterzijgevel is eveneens gecementeerd. Interieur met weinig noemenswaardigheden doch met bewaarde draagstructuur en kapconstructie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 190.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 59-61.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lagesteenweg

Lagesteenweg (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.