Grafkapel van ridder Thijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Lintkasteelstraat
Locatie Lintkasteelstraat zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grafkapel van ridder Thijs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiegrafkapellen
Dateringvanaf 1975

Beschrijving

Grafkapel van ridder Thijs, opgetrokken in het laatste kwart van de 20ste eeuw. Ridder Thijs was vanaf 1946 eigenaar van het ertegenover gelegen "Lintkasteel" .

Rechthoekige natuurstenen kapel onder kunstleien zadeldak bekroond door een ijzeren kruis. Puntgevel met spitsbogige poortomlijsting; enkel het houten, gesculpteerd boogveld met een metalen gekruisigde Christus bleef bewaard. Boven de sluitsteen ingekrast Christusmonogram. Eenvoudig interieur met massieve grafsteen waarop het opschrift: "ALBERT EDOUARD WILLIAM/ CHEVALIER THYS", vergezeld van twee arduinen zitbanken, een natuurstenen altaar met Mariabeeld en tegen de achterwand een stenen reliëf met de afbeelding van Sint-Joris en de draak.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.