Boerenarbeiderswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Noodbeekstraat
Locatie Noodbeekstraat 10, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Vrijstaand (dagloners?)huisje opgetekend in het kadaster in 1872 met aanpalende parallelle stal van circa 1926 en een iets verderop gelegen schuur van circa 1913.

Oorspronkelijk gewit bakstenen woonhuis van twee plus vier traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien met houten schrijnwerk. Pad van plaveien omgeeft het woongedeelte. Tussen woonhuis en schuur bevond zich oorspronkelijk de moestuin.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1872/38, 1926/48 en 1913/72.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.