erfgoedobject

Eugeenhoeve

bouwkundig element
ID
75252
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75252

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eugeenhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Grimbergen
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Van de voormalige "Eugeenhoeve" resten enkel nog het woonhuis en een kleine aanpalende dwarsschuur; in kern opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Het ensemble is gelegen binnen het dorpsgezicht "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten", beschermd bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997 en is heden tot taverne verbouwd.

Naar verluidt zou er een bouwjaar op een zolderbalk staan: volgens de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen" van 1977: "1708"; volgens de eigenaars: "1722" of "1733". De hoeve werd genoemd naar de Oostenrijkse prins Eugeen van Savoie, die te Hochstädt de Fransen versloeg en mogelijk ook deel nam aan de gevechten om de steden Brugge en Oudenaarde.

Het woonhuis werd in de loop der tijden verbreed tot de huidige plattegrond, zie het gebint, en aan de achterzijde mogelijk met één bouwlaag verhoogd. Vernieuwde linkerzijgevel ten gevolge van de sloop van het aangrenzende huis voor de aanleg van de Pastoor Woutersstraat. Recentere aanbouwsels tegen de achtergevel.

Voormalig boerenhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder vernieuwd pannen zadeldak, nok parallel aan de straat, met twee dakkapellen onder afgesnuit zadeldakje.

Verankerde en met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand op een verlaagde natuurstenen sokkel. Voormalige kruiskozijnen aangepast tot beluikte rechthoekige vensters in een natuurstenen omlijsting met rechthoekige uitsparing, onder een hardstenen latei. Houten schrijnwerk met roedeverdeling. Rechthoekige deuropening, vermoedelijk met natuurstenen stijlen onder de cementering en eveneens een hardstenen latei. Tussen de paneeldeur met ruitmotieven en het bovenlicht dat is voorzien van twee kruisvormen, een houten tussenlatei (zie tekening Van Heusden). Houten kroonlijst op modillons. Recent bepleisterde achtergevel van twee bouwlagen en behouden rechthoekige muuropeningen. Linkerzijgevel met vernieuwd baksteenmetselwerk.

Interieur. Kapspant met behoud van het oude kromstijlgebint met telmerken dat later naar achter toe werd uitgebreid.

Lagere dwarsschuur onder vernieuwd pannen zadeldak, nok parallel aan de straat. Bakstenen lijstgevel op een (later toegevoegde?) gecementeerde sokkel met natuurstenen afzaat en toegevoegde vensters op het gelijkvloers. Rondboogpoort in natuurstenen geprofileerde omlijsting met verankerde sluitsteen en hardstenen imposten. Rechts manke zijtrapgevel.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "De dorpskern van Grimbergen met elf monumenten" bij Ministerieel Besluit van 17 februari 1997.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 190.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 64-65.
  • VAN HEUSDEN M., La région nord de Bruxelles. Les caractères naturels et spirituels. Le paysage, Brussel, 1946, p. 63-64.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eugeenhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75252 (Geraadpleegd op )