erfgoedobject

Klooster en vrije meisjesschool

bouwkundig element
ID
75253
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75253

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gebouwd door de Strombeekse zustergemeenschap "Dochters van Sint-Jozef" tussen 1913-1915.

Aanvankelijk richtten de zusters in 1867 een vrije kleuter- en meisjesschool op in "'t Wit paard" in de Kerkeblokstraat, om al snel te verhuizen naar "De Zevensterre", Hogesteenweg nummers 12-14. Toen ook dit gebouw te klein werd, stelde gravin de Merode een stuk grond ter beschikking in de Prinsenstraat. Onder leiding van architect Ernest Hérent uit Rixensart startte aannemer Cornelis Cnop op 15 september 1913 met de bouw van het klooster en een vrijstaande klassenvleugel, het geheel omgeven door een bakstenen muur. De leerlingen en de zusters namen er hun intrek op 8 oktober 1915. Reeds in 1930 werd de klassenvleugel uitgebreid met dwarsvleugel voorzien van drie klassen op de begane grond en een feestzaal op de verdieping. In 1932 werd de speelplaats geplaveid. De overige uitbreidingen dateren uit de tweede helft van de 20ste eeuw en bevinden zich achter het complex rond een tweede speelplaats.

Het klooster is gesitueerd in de zuidwestelijke hoek van de geplaveide speelplaats, de schoolvleugels op L-vormige plattegrond ten noorden en oosten. Beide zijn aan de straatzijde met elkaar verbonden door een witgeschilderde bakstenen muur met een rechthoekige poortopening waarin een ijzeren hekken.

Klooster op rechthoekige plattegrond van drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd pannen schilddak, nok haaks op de straat. Baksteenbouw op een gecementeerde plint, geritmeerd door imitatie muurbanden. Lijstgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door een hoger oplopend middenrisaliet onder trapgeveltje. Rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels en lateien onder bakstenen ontlastingsboog, aan de straatzijde gedeeld door bakstenen stijlen. Rechthoekige deur onder hardstenen latei. Achtergevel met op de verdieping lancet vensters voorzien van glas in lood die verwijzen naar de kapel. Het houten schrijnwerk bleef bewaard alsook de omlopende houten kroonlijst op modillons.

Diep gerichte klassenvleugel van acht traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak gevat tussen zijtrapgevels. Baksteenbouw op een gecementeerde plint verlevendigd door imitatie muurbanden en geritmeerd door brede steekbogige muuropeningen; vernieuwd schrijnwerk.

Oostelijke dwarsvleugel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd vernieuwd pannen zadeldak, nok parallel aan de straat. Gelijkaardig uitgewerkt als de vorige vleugel doch met smalle muurpijlers onder afzaat en centraal een beeld van Sint-Jozef met Jezus op een sokkel en onder een ijzeren en glazen baldakijn. Op de verdieping bleef de feestzaal met podium behouden.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1916/16 en 1930/32.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel I, Grimbergen, 1978, p. 176-172.
  • DEMOL S., 125 jaar Vrije Meisjesschool Grimbergen, s.l., 1993, p. 7-33, 78, 116-121.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster en vrije meisjesschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75253 (Geraadpleegd op )