Dreefkapel of Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Alten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Prinsenstraat
Locatie Prinsenstraat zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dreefkapel of Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Alten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opgericht in 1734 in opdracht van prinses Marie Honorine van Bergen, echtgenote van Louis d'Albert de Luynes, derde prins van Grimbergen; oorspronkelijk met een kopie van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw, van Altötting (Beieren). In 1849 werd het beeld een eerste maal gestolen. Naar aanleiding van het tweede eeuwfeest in 1934, werd besloten de sterk verweerde kapel naar oorspronkelijk model te laten hermaken en een nieuw beeldje uit Altötting aan te kopen. Dit beeld werd naar verluidt tijdens de Tweede Wereldoorlog eveneens gestolen en opnieuw vervangen door een kopie uit Altötting.

Barokke niskapel van blauwe hardsteen op rechthoekige plattegrond omgeven door recent aangeplante beuken. Een lage geprofileerde sokkel draagt een rechthoekige schacht op voluutmotieven met het chronogram: "DeIparae MIraCULosae aLtenetensI eXtrUXIt. Maria Princ. Grimb. Juli 1734"; erboven een getraliede rondboognis eveneens geflankeerd door voluten en bekroond door een geprofileerde deksteen met een gesteelde bol waarop een ijzeren kruis. Opschrift op de sokkel: "PRAEN. COMA JOANNA DE MERODE RENOVAVIT A° 1934 ORA PRO EA". De hardstenen plaat voor de kapel is een rest van het vroegere altaar.

  • B.T.K. LEEFMILIEU, Inventaris kapellen Grimbergen, (onuitgegeven studie van de gemeente Grimbergen), 1979, nummer 9.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, dl. II, Grimbergen, 1987, p. 144.
  • VAN WETSWINKEL J., Grimbergse kapellen, in Eigen Schoon, jaargang 12, nummer 4, december, Grimbergen, 2001, p. 4.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Prinsenstraat

Prinsenstraat (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.