Hoeve Den Diepen Boomgaard of Rijkenhoek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Rijkenhoekstraat
Locatie Rijkenhoekstraat 80, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).
  • Inventarisatie Grimbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Den Diepen Boomgaard of Rijkenhoek

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Rest van de hoeve "Den Diepen Boomgaard" of "Rijkenhoek" in kern mogelijk opklimmende tot de 17de eeuw maar sterk aangepast tijdens de 19de en de 20ste eeuw. Achter het boerenhuis een boomgaard. De hoeve ontleent haar naam aan de omringende lager gelegen gronden, een gevolg van eerdere steenwinning, waarop reeds op het einde van de 18de eeuw een boomgaard was aangeplant (zie Ferrariskaart, 1771-1778).

Volgens het kaartboek van de abdij van 1699 was de site reeds bebouwd in de 17de eeuw; ze groeide in de 18de eeuw uit tot een U-vormige hoeve bestaande uit losse bestanddelen, grotendeels gelegen in een omhaagde boomgaard waarin ook een ondergelopen scheisput. Vermoedelijk werden circa 1866 de paramenten van het woonhuis vernieuwd, waarbij enkel de zijgevel aan de straat werd behouden, zie kadaster en bouwnaad. De zuidelijke schuur werd circa 1886 gesloopt en het circa 1923 opgetrokken wagenhuis ten oosten van het erf verdween in het laatste kwart van de 20ste eeuw. Het dempen van de scheisput werd in 1934 kadastraal opgetekend. Volgens een hardstenen opschrift sedert 1989 eigendom van de gemeente, heden ingericht als biologische boerderij en bakkerij.

Haaks op de straat ingeplant boerenhuis met aanpalende stal voorafgegaan door een gekasseide binnenplaats met centrale mestvaalt; van de straat gescheiden door een bakstenen muur op een oudere breukstenen sokkel met rechthoekige voetgangersdoorgang onder een getoogd ontlastingsboogje en een poortopening geflankeerd door recente hekpijlers met een gerecupereerd ijzeren hekken.

Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder licht geknikt pannen zadeldak, nok loodrecht op de straat. Verankerde baksteenbouw met circa 1866 vernieuwde voor- en achtergevel op een lage natuurstenen plint met keldergaten. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen lateien en getoogd ontlastingsboogje; vensters deels getralied en beluikt; deur met houten tussendorpel en bovenlicht. Houten schrijnwerk. Aan de straat gelegen oorspronkelijke bakstenen zijpuntgevel op kalkzandstenen onderbouw met aandak, bakstenen vlechtingen en schouderstukken op geprofileerde consooltjes, beiden in blauwe hardsteen. Gewijzigde muuropeningen in de top.

Interieur: grotendeels behouden indeling; schouw met deels behouden geprofileerde natuurstenen schouwwangen; oorspronkelijk gebinte met telmerken en in de kelder rechthoekige natuurstenen deuromlijsting met lateiconsooltjes die toegang geeft tot twee ruimten onder tongewelven.

In het verlengde van het boerenhuis grotendeels heropgebouwde 19de-eeuwse stal onder lager gelegen golfplaten zadeldak met vijf bakstenen rondboogdeuren voorzien van natuurstenen imposten.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1866/11, 1866/38, 1923/41 en 1934/61.
  • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 80.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, dl. I, Grimbergen, 1978, p. 45.
  • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 174-176, 236.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rijkenhoekstraat

Rijkenhoekstraat (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.