Polderkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat 's Gravenmolenstraat
Locatie 's Gravenmolenstraat zonder nummer, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Polderkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepijlerkapellen
Dateringna WO II

Beschrijving

In 1847 opgericht in de Polderweide en in 1947 door Jan Pirein heropgebouwd op de hoek met de Roostbaan ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog en toegewijd aan Maria. Bakstenen kapel met natuurstenen onderbouw op plintje van blauwe hardsteen onder een kunstleien zadeldak bekroond door een ijzeren kruis.

Rondboogvormige nis waarin het beeld van Maria met kind afgesloten door glas en een ijzeren hekje. Op de sokkel ruitvormige arduinen plaat met opschrift "A.(V. E.)/ MARIA/ 1847/ 1947" waarboven ijzeren kaarsenhouder.

  • B.T.K. LEEFMILIEU, Inventaris kapellen Grimbergen, (onuitgegeven studie van de gemeente Grimbergen), 1979, nummer 17.
  • DELESTRE, J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 147.
  • VAN WETSWINKEL, J., Grimbergse kapellen: de Biesthoek, in Eigen Schoon, jaargang 13, nummer 2, juni, Grimbergen, 2002, p. 7-8.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van 's Gravenmolenstraat

's Gravenmolenstraat (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.