erfgoedobject

Conciërgewoning kasteel d'Overschie

bouwkundig element
ID: 75265   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75265

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Portierswoning kasteel d'Overschie
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Maalbeekvallei
  Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980

Beschrijving

Voormalige conciërgewoning van het nabij gelegen kasteel d'Overschie, gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht "De Maalbeekvallei" bij Ministerieel Besluit van 9 juli 1980.

Neotraditioneel getinte woning op onregelmatige plattegrond op de hoek met de Vorststraat, ingetekend op het kadaster in 1908 en in de tweede helft van de 20ste eeuw aan de oostzijde uitgebreid met een éénlaags woonvolume onder zadeldak. Smal hoofdvolume van twee bouwlagen onder overkragend afgewolfd zadeldak (leien), nok haaks op de straat; aan de oostzijde vergezeld van een inspringend volume onder leien lessenaarsdak met later toegevoegd dakvenster. Baksteenbouw met gebruik van contrasterende (simili?)steen voor de muurbanden, omlijstingen, aanzet- en sluitstenen op een gecementeerde plint. Gevarieerde muuropeningen met houten schrijnwerk. De westelijke zijgevel aan de Vorststraat is uitgewerkt als belangrijkste gevel en wordt gekenmerkt door een centraal getrapt dakvenster met overhoeks topstuk; beluikte rechthoekige vensteropeningen met hardstenen kruismonelen op het gelijkvloers; een rondboogvenster op de verdieping en een oculus in de top.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier: "de Maalbeekvallei" bij Ministerieel Besluit van 9 juli 1980.
 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1908/8.
 • DELESTRE J.B., Uit het verleden van Grimbergen, bewerkte en geannoteerde uitgave onder leiding van H. DE SCHEPPER, deel II, Grimbergen, 1987, p. 112.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn
Datum  : 2005


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Kasteeldomein d'Overschie

 • Is deel van
  Grimbergen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Conciërgewoning kasteel d'Overschie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75265 (Geraadpleegd op 23-02-2020)