Semi-vrijstaand burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Zemstweg
Locatie Zemstweg 6, Grimbergen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grimbergen (adrescontroles: 23-08-2007 - 23-08-2007).
  • Herinventarisatie Grimbergen (geografische herinventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-vrijstaand burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlmodernisme
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Semi-vrijstaande woning; opgetrokken in het tweede kwart van de 20ste eeuw, volgens gevelsteen naar ontwerp van architect K. Maes. Rechts lagere aanbouw en links garage. Kleine voortuin met bijhorende tuinafsluiting van baksteenmetselwerk en buisleuningen.

Baksteenbouw met kenmerken van de nieuwe zakelijkheid, twee bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel op arduinen plint en met parement van decoratief metselwerk van gele baksteen met dieper liggende lintvoegen. Enkelhuisopstand met een afgeronde en verspringende brede venstertravee en een smalle deurtravee met luifel, geaccentueerd door een beglaasde trapkoker. Vernieuwde daklijst.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grimbergen

Grimbergen (Grimbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.