erfgoedobject

Klooster met kleuter- en meisjesschool

bouwkundig element
ID
75291
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75291

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster met kleuter- en meisjesschool uit 1906, heden Gemeentelijke Gemengde Basisschool.

Daar er in Borgt enkel een school voor kinderen vanaf 6 jaar bestond, was er grote nood een kleuteronderwijs. Onder impuls van mevrouw Debbaudt-Poelman en pastoor Stoops werd dan ook in 1906 een klooster en bewaarschool gesticht. Hélène Poelman (1848-1917) was gehuwd met Gustaaf Debbaudt (1845-1913) en bewoonde sinds 1883 het Borgtkasteel. Op 30 juni 1905 kochten zij een stuk grond in de huidige Jean Deschampsstraat van de heer Roger Armand Helman de Grimberghe. De school en het klooster werden ontworpen en uitgevoerd door de gebroeders Doms. Het onderwijs werd verzorgd door de zusters van de Heilige Jozef van Calasanz, beter gekend als de zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar. Het klooster werd betrokken op 14 juni 1906 en vier dagen later samen met de school gewijd door de heer Prelaat Lahaise. Het klooster kreeg de naam "In Sint Salvator" en werd onder bescherming gesteld van het Kind Jezus van Praag. De school bestond uit twee klassen op het gelijkvloers (voor 128 kinderen) en een werkhuis voor jonge meisjes vanaf 12 jaar op de eerste verdieping. Het werkhuis werd in november geopend en maakte kantwerk voor de kantfabriek van de heer Legrand te Vilvoorde. Op 20 mei 1943 werd de school gewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria (zie ook straatbeeld). In 1973 kwam er een fusie tot stand tussen de zuster- en gemeenteschool (Frans en Jozef Belstraat) tot Gemeentelijke Gemengde Basisschool.

De school werd in 1929 aan de achterzijde uitgebreid met een lokaal en keuken voor de huishoudschool. Het gebouw links van de school naar ontwerp van P. Doms (Vilvoorde) dateert van 1939. In datzelfde jaar werd ook het verdiep omgevormd tot parochiezaal. Ter compensatie van dit laatste werd naar ontwerp van dezelfde architect een nieuwe kleuterklas opgericht in de tuin, die in 1958 vergroot werd. Bij dakherstellingen in 1970 werd het klokkentorentje boven de ingangspoort van de school weggenomen. Het schoolklokje droeg het opschrift "C. MICHAUX/ LOUVAIN". Begin jaren 1980 werd aan de andere zijde van het klooster een nieuw schoolgebouw opgetrokken naar ontwerp van R. Styfhals (Grimbergen), zie gevelsteen.

Het klooster en de school wijken achteruit ten opzichte van de rooilijn, het voortuintje van het klooster is door een bakstenen muurtje omgeven.

Het klooster is opgetrokken als een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak met aandaken. Symmetrisch opgebouwde bakstenen lijstgevel met hoger opgetrokken deurtravee in risaliet onder een puntgeveltje met decoratief topstuk. Decoratieve uitwerking van de gevel door het gebruik van bakstenen spiegels op de fries en borstwering, imitatiemuurbanden en arduinen cordons, dorpels, waterlijsten en sierelementen. Rechthoekige muuropeningen met spiegelboogvormige bovenlichten op de benedenverdieping en rondboogvensters onder hardstenen waterlijsten op de bovenverdieping. Bewaard schrijnwerk. Het interieur is nog intact wat betreft de indeling, de cementtegelvloeren op het gelijkvloers, de trap en het binnenschrijnwerk.

Links aansluitend lagere schoolvleugel bestaande uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak. Centrale risalietvormige deurtravee met een spiegelboogvormige poort waarboven een gedicht rondboogvormig bovenlicht met hardstenen waterlijst. Naast de deur een hardstenen gevelplaat: "DE ZUSTERSCHOOL/ AAN HAAR STICHTERS/ DE FAMILIE DEBBAUDT/ 1906-19?6". Op de bovenverdieping een rechthoekig venster met stenen kruis onder een ijzeren I-balk met rozetjes, tussen lisenen. De flankerende verdiepte venstertraveeën worden bovenaan afgelijnd met overhoekse muizentand en bevatten rechthoekige vensters onder ijzeren I-balkjes met rozetjes en verdiepte panelen op de borstwering. Het schrijnwerk bleef eveneens bewaard.

  • Archief Zusters van de Heilige Jozef van Calasanz, Vorselaar: dossier Grimbergen: Borgt.
  • Gemeentearchief Grimbergen: BA/40/39 en BA/200/78.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1906/19 en 1939/63.

Bron: VAN DAMME M. met medewerking van DEBACKER I. & BOEKSTAL P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Klooster met kleuter- en meisjesschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75291 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.