erfgoedobject

Klooster In het Hofken van Olijven met meisjesschool en grafkapel

bouwkundig element
ID
75361
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75361

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster "In het Hofken van Olijven" met bijbehorende meisjesschool van 1906; uitgebreid in 1929 en 1935. Haaks op de straat ingeplant ensemble met het klooster aan de straatzijde op de oude rooilijn en in het verlengde de klassenvleugel, voorafgegaan door een geplaveide speelplaats van de straat gescheiden door een bakstenen muur op gecementeerde sokkel met hardstenen afzaat. De speelplaats wordt aan de andere zijden omgeven door vrijstaande lokalen uit de tweede helft van de 20ste eeuw waartussen zich aan de zuidkant ook de grafkapel van familie Cornet d'Elzius de Peissant bevindt.

Het klooster en de klassenvleugel met drie lokalen werden gebouwd op initiatief van toenmalige pastoor Andries met financiële steun van graaf Cornet d'Elzius de Peissant; het onderwijs werd verzorgd door de zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar. Het klooster kreeg als patroonheilige de Heilige Lambertus en werd "In het Hofken van Olijven" genoemd. Omstreeks diezelfde tijd werd in de kloostertuin en palend aan het kerkhof een grafkapel voor de graaf (=1906) opgericht. In 1909 werden de twee klassen door de gemeente en de bewaarschool door de staat aangenomen. De overdracht van eigendom van familie Cornet d'Elzius de Peissant naar de kerkfabriek circa 1929 ging gepaard met uitbreidingswerken: de klassenvleugel werd verlengd en aan de achterzijde uitgebreid met een gildenzaal. Circa 1935-1936 werd aan de achterzijde een nieuwe parochiezaal gebouwd en de oude feestzaal omgevormd om tot twee klassen. Momenteel worden de gebouwen gebruikt door de parochie en de jeugdbeweging.

Haaks ingeplant klooster van vijf traveeën en twee bouwlagen onder vernieuwd pannen zadeldak; de voorgevel met dubbelhuisopstand is naar de speelplaats gericht. Baksteenbouw op gecementeerde sokkel met hardstenen afzaat, verlevendigd door het gebruik van blauwe hardsteen voor de lateien, onder- en tussendorpels en sluitstenen en gecementeerde(?) muurbanden. Markerend deurrisaliet, oorspronkelijk uitlopend op een dakvenster met tuitgevel en bekronend ijzeren kruis. Verdiepte venstertraveeën met aflijnende dubbele overhoekse muizentand en spiegels op de fries. Op de begane grond rechthoekige muuropeningen met tussenlatei en latei-consooltjes in het bovenlicht, de vensters zijn getralied; op de verdieping rondboogvensters met spiegels op de borstwering. Op de begane grond bleef het houten schrijnwerk met ijzeren roeden in de bovenlichten bewaard (zie oude postkaart). Vernieuwde kroonlijst. Blinde met schijnvoegen gecementeerde zijgevel aan de straat.

Interieur. Oorspronkelijke indeling bleef behouden: centrale gang met trap aan weerszijde geflankeerd door twee kamers; aan de voorgevel spreekkamers, aan de achtergevel een kapel en eetplaats.

Aansluitend dienstgebouw (keuken en afwasplaats van het klooster) en klassenvleugel van één bouwlaag onder vernieuwd pannen zadeldak, nok haaks op de straat, opgetrokken in 1906 en uitgebreid in 1929 in dezelfde stijl (zie bouwnaad). Bakstenen lijstgevel op een gecementeerde sokkel met hardstenen afzaat, getypeerd door gecementeerde(?) muurbanden, afwezig in de uitbreiding van 1929. Per twee gekoppelde vensters met hardstenen deelzuil en dorpel onder doorgetrokken ijzeren I-latei. Getrapte fries onder eenvoudige houten kroonlijst. Vernieuwd houten schrijnwerk.

Eclectische grafkapel met neogotische inslag van de familie Cornet d'Elzius de Peissant volgens archiefgegevens opgetrokken rond 1906 doch pas in 1966 kadastraal geregistreerd. Gelegen in de as van de kerk op het voormalige kloosterdomein en toegankelijk via het kerkhof.

Noord-zuid georiënteerde éénbeukige grafkapel op rechthoekige plattegrond van twee traveeën en driezijdige sluiting onder leien zadeldak. Met schijnvoegen gecementeerde en wit geschilderde kapel geritmeerd door steunberen onder een hardstenen afzaat waartussen getraliede spitsboogvensters met aflopende hardstenen dorpels. Verhoogde puntgevel in blauwe hardsteen met schouderstukken op geprofileerde consoles bekroond door overhoekse gestileerde kruisbloemen en een driepas in de top. Rechthoekige deur in een dubbele verdiepte spitsboogomlijsting geflankeerd door steunberen onder afzaat. In het spitsboogveld boven de latei met opschrift "COMTE CORNET D'ELZIUS DE PEISSANT" werd het familiewapen met leus "FORTITER ET HONESTE" afgebeeld.

  • Abdijarchief Grimbergen: doos Verbrande Brug.
  • Archief van de zusters van de Heilige Jozef van Calasanz, Vorselaar: dossier Grimbergen: Verbrande Brug: handgeschreven notities en oude postkaarten.
  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Grimbergen: 1907/12, 1930/11 en 1935/19 en 1966/15.

Bron: VAN DAMME M. met medewerking van DEBACKER I. & BOEKSTAL P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De bakstenen muur die de speelplaats scheidde van de straat, werd gesloopt.

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Klooster In het Hofken van Olijven met meisjesschool en grafkapel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75361 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.