Villa 't Zonneke - De Welvaart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Duinbergenlaan, Duinendreef
Locatie Duinbergenlaan 76-78, Duinendreef 46, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa 't Zonneke

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is beschermd als monument Villa 't Zonneke - De Welvaart

Deze bescherming is geldig sinds 27-06-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelvilla zogenaamd " 't Zonneke" (nummer 78) en "De Welvaart" (nummer 76), gebouwd in 1906 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Richard Acke (Kortrijk, 1873-1934). Beschermd als monument bij M.B. van 27/06/2003. Is de eerste villa die wordt gebouwd aan de oostzijde van betreffend deel van de Duinbergenlaan. De opdrachtgevers zijn Victor Acke -broer van de architect, voor wie hij reeds in 1901 een huis in Kortrijk had ontworpen- en Joris Bouttens, respectievelijk fabrikant en griffier te Kortrijk. Donat Van Caillie, de Brugse advocaat die de grote impuls geeft tot het ontstaan van Duinbergen, verblijft tijdens het zomerseizoen in villa " 't Zonneke". De villa doet dan reeds dienst als verkoopskantoor voor gronden.

De tweewoonst " 't Zonneke-De Welvaart" is opgetrokken in cottagestijl met “moderne” uitstraling door o.m. de krachtige opbouw en "kubistische" vormgeving, die aan de villa een robuust karakter verlenen. Gelegen op hoekperceel met tuin aan noord-, oost- en zuidzijde; later afgezet door laag witgeschilderd bakstenen tuinmuurtje met pijlers waartussen haag. Houten toegangshekjes aan de zijde van de Duinendreef.

Dubbelvilla bestaande uit twee in spiegelbeeld opgetrokken woningen van twee bouwlagen en een kelderverdieping onder haaks op elkaar geplaatste pannen zadeldaken, laag doorgetrokken tot op de hoekterrassen; klimmende dakkapellen. Opmerkelijk sober gehouden en zichtbaar gelaten bakstenen gevelvlakken; veelvuldig gebruik van steunberen verwijst naar de landelijke architectuur. Later aangebrachte gecementeerde en witgeschilderde plint. Opvallende grote overdekte hoekterrassen aan de zijde van de Duinbergenlaan, thans gedicht; kleine hoekerker onder schilddakje van daktegels. De doorlopende, deels vooruitspringende schouw aan de westgevel benadrukt de opsplitsing tussen de beide woonsten (thans één eigendom). Twee- of driedelige rechthoekige muuropeningen; grote rondboogopening met vleugeldeuren aan noordgevel; aan de zuidgevel deels gedicht. Verzorgd en geschilderd schrijn- en pseudo-vakwerk deels bewaard; kleine roedeverdeling in de bovenlichten; in lateien kleine accoladeboog aangeduid in reliëf. Reliëfplaquettes met naam op sokkel van terrassen, waren oorspronkelijk ingekleurd, nu witgeschilderd. Centraal in de schouw was wellicht plaats voor een reliëf, nu dicht gecementeerd; de erboven aangebrachte datering "1906" is recenter aangebracht. Betegelde trappen leiden naar de hoger gelegen inkomportalen in beide hoekterrassen. Aan de oostzijde doorgetrokken muurtje waarin kleine rondboogdeurtjes.

Interieur en indeling zijn vernieuwd.

  • BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1907/3, 1929/1, 1984/8. BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 1333, 1369, 2335.
  • GEMEENTEARCHIEF KNOKKE-HEIST, Bouwdossiers, Duinbergen, nr. 8/1906.
  • BONNEURE F. e.a. (red.), Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars, Deel 6, Brugge, 1997, p. 47.
  • BONNEURE F. e.a. (red.), Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars, Deel 1, Kortrijk, 1992, p. 37.
  • LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik. In Retrospect, Maldegem, 1998, p. 86.
  • STYNEN H., Architect Richard Acke (1873-1934) en de woningbouw in de frontstreek, in M&L, 1983, jg. 2, nr. 5, p. 42-53.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinbergenlaan

Duinbergenlaan (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.