Kapel van de Heikant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Arendonk
Deelgemeente Arendonk
Straat Grotstraat
Locatie Grotstraat zonder nummer, Arendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Arendonk (adrescontroles: 06-03-2007 - 06-03-2007).
  • Inventarisatie Arendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van de Heikant

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van de Heikant

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nabootsing van de kerk te Lourdes, in 1879 opgericht door Eerwaarde Heer G.J. Van Camp, rector van het klooster Sint-Agnetendal, op de plaats waar sinds eeuwen een staakkapel stond met beeld van Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten.

Lourdesgrot van cementrustiek, compleet met nis waarin huidig verschijningsbeeld van 1986 (de twee vorige beelden werden gestolen), een knielende Bernadette en waterput met in onbruik geraakte fontein, waarachter een kunstmatige heuvel met kapel. Een trap langsheen deze heuvel leidt naar de inkom. Omringende hekken met bakstenen sokkel en pijlers.

Verankerd, eenbeukig bakstenen gebouwtje van drie traveeën met een vlak afgesloten koor onder een leien zadeldak (nok loodrecht op de straat straat) waarop opengewerkt een houten klokkentorentje onder een ingesnoerde octogonale spits en een smeedijzeren kruis. Herhaalde herstellings- en renovatiewerken. Heden met bepleisterde en witgeschilderde punt- en lijstgevels, laatstgenoemde beëindigd met overhoekse muizentand. Rondboogvensters in platte bandomlijsting; glas-in-loodvenstertjes met symbolen van liefde, geloof en hoop. Segmentbogige toegang met opgeklampte houten deur aan lange ijzeren hengsels.

Bepleisterde en beschilderde binnenmuren en vlak plafond. Betegelde koorwand als achtergrond voor het fraaie barokke Mariabeeld, afkomstig van de oude kapel: houten Madonna met zegenend Kind op de linkerarm, beiden gekroond, de Moeder met scepter en het Kind met wereldbol, geplaatst op eenvoudig altaar en afgeschermd met ijzeren hek.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotstraat

Grotstraat (Arendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.