erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Catharina

bouwkundig element
ID
7543
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7543

Juridische gevolgen

Beschrijving

West-oost-georiënteerde neoromaanse kruisbasiliek van 1870-72, vergroot in 1912-14.

Historiek

Parochie opgericht op 16 januari 1863 (toelating bij K.B. van 27 december 1862) omwille van de militaire erfdienstbaarheden voorzien van een voorlopige houten kapel. De opheffing van de krijgserfdienstbaarheden na 1864 maakte het mogelijk bestendige stenen gebouwen op te trekken. Huidige kerk opgetrokken nabij het kerkhof in 1870-72 naar ontwerp van P. Dens; ingewijd op 23 juli 1877. Vergroting, wegens bevolkingsaangroei, in 1912-14 naar ontwerp van J. Bilmeyer (openbare aanbesteding 30 maart 1912, voorlopige aanvaarding 14 februari 1914, inwijding 27 april 1914). Slechts drie traveeën van het schip werden bij de vergroting behouden. Nieuwe zijingang in zuidelijk transept naar ontwerp van E. Goossens in 1956.

Beschrijving

Plattegrond: driebeukig schip met ingangstravee, vierkante toren in noordelijke zijbeuk, doopkapel in zuidelijke zijbeuk van één travee met halfronde sluiting. Driebeukig transept van drie traveeën met vlakke sluiting. Koor van twee traveeën en vlakke sluiting, zijkoren van één travee Flankerende rechthoekige sacristie en bergplaats. Sober bakstenen gebouw met schaars gebruik van natuursteen; leien zadel- en lessenaarsdaken. Toren onder polygonale ingesnoerde spits (leien). Hoeken en penanten met eenvoudige steunberen. Roosvenster in verdiepte rondbogige muurvlakken bij voor-, koor- en transeptgevels. Rondboogvensters op lekdrempels. Rondboogdeuren, boogvelden met bas-reliëfs. Sacristie en bergplaats met rechthoekige muuropeningen.

Bepleisterd en lichtgrijs geschilderd interieur. Rondbogige scheibogen op pijlers, kordonlijst, tongewelf met gordelbogen (verstevigd met trekstangen) rustend op consoles. Zijbeuken en -koren met gordelbogen en kruisgewelven. Transept met tribunes op twee rondbogen. Schip, transept en koor gedeeltelijk afgetimmerd.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Antwerpen, Sint-Catharina, dossiers 1, 6, 7, 15.
  • JACOBS L., 100 jaar geschiedenis van het Kiel, in Honderd jaren Sint-Catharinaparochie, Tentoonstelling Feestzaal Kielpark 11-19 mei 1963, 36-39.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Antwerpen I tot IV, Brussel, 1979, 57.
  • PRIMS F., Geschiedenis van het Kiel, Antwerpen, 1974, 117-120.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Catharina [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7543 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.