erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van veertien sociale woningen

bouwkundig element
ID
75438
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75438

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ensemble van veertien sociale woningen, gebouwd in opdracht van de toenmalige Arendonkse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp van de Antwerpse architect Frans Peeters. Kadastraal reeds geregistreerd in 1921-1922, maar volgens archiefdocumenten werden pas in 1923 de plannen voor oorspronkelijk vijftien woningen goedgekeurd. In datzelfde jaar werden de woningen gebouwd, op uitzondering van de meeste rechtse woning van de rij.

Typisch voorbeeld van arbeidersrijhuizen uit het interbellum. Volgens spiegelbeeldschema opgetrokken enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder een gemeenschappelijk zadeldak (nokken parallel aan en loodrecht op de straat, mechanische pannen). Bakstenen lijst- en puntgevels op gecementeerde plint, sporadisch bepleisterde en beschilderde muurpartijen. Twee risalietvormende puntgevels met oculus in de top (nummer 29 en 39). Rechthoekige, oorspronkelijk beluikte muuropeningen, onder witgeschilderde betonnen latei, op de begane grond vermeerderd met bakstenen ontlastingsboog.

De oorspronkelijke symmetrische gevelrij is aangetast door meerdere aanpassingen, waaronder de verbouwing in 1998 van nummer 43 tot een duplexwoning.

Evaluatie

Het ensemble arbeiderswoningen bezat oorspronkelijk een zekere architecturale waarde door een eenheid op het vlak van schaal, stijl, vorm en materialiteit. De risalietvormende puntgevels verhoogden de symmetrie en levendigheid van het geheel. Hoewel de eenvormigheid nog deels herkenbaar is, is de gaafheid verstoord door aanpassingen van gevels en schrijnwerk, en een vervangingsbouw.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Arendonk, schets 1921-1922/43.
  • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam ARENDONK_KLOOSTERBAAN_1250.
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 1250, Arendonk, Kloosterbaan.
  • DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet; Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eenheidsbebouwing van veertien sociale woningen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75438 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.