Academie voor Schone Kunsten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Arendonk
Deelgemeente Arendonk
Straat Deroissart
Locatie Deroissart 5, Arendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Arendonk (actualisaties: 05-06-2007 - 05-06-2007).
  • Adrescontrole Arendonk (adrescontroles: 06-03-2007 - 06-03-2007).
  • Inventarisatie Arendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Academie voor Schone Kunsten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Academie voor Schone Kunsten, ondergebracht in de vroegere stoomwolspinnerij J.B. Stercken-de Smackers van 1871, zie gedenksteen met inscriptie "La première pierre a/ été posée par Madame/ Stercken, Née/ C.J.M.C. de Smackers./ 26 juin 1871", volgens kadaster in 1897 uitgebreid tot tegen de Wamp. De stoomwolspinnerij werd tot 1914 uitgebaat; daarna was hier tot 1924 een elektriciteitscentrale. In 1966 diende kunstschilder en tekenaar Louis Van Gorp, tevens directeur en leraar van de plaatselijke academie een aanvraag in om deze onder te brengen in het vervallen fabrieksgebouw. In 1979-1982, zie gedenksteen, werden grondige restauratie- en aanpassingswerken en enkele uitbreidingen uitgevoerd.

Langgerekte verankerde bakstenen vleugel van zeventien traveeën en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Lijstgevel, per travee geritmeerd door spaarvelden met aflijnende tandlijst. Rechthoekige vensters met afgeschuinde bovenhoeken en lekdrempels van arduin; vernieuwde ramen.

Inwendige constructie met houten balklagen op gietijzeren zuiltjes.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Arendonk, schetsen 1872/24, 1897/9.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Arendonk

Arendonk (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.