erfgoedobject

Stedelijke Meisjesschool 4

bouwkundig element
ID: 7548   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7548

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige lagere school met centraal inspringend toegangsgebouw, achterliggende speelplaats en flankerende parallelle vleugels, begrensd door Greinstraat ten oosten en Delinstraat ten westen, geopend op 11 november 1867; ontwerp van stadsarchitect P. Dens; vergroting der zijvleugels onder leiding van G. Royers, 1891-92.

Bakstenen gebouwen op arduinen sokkel, zadeldaken (bitumen), gemarkeerd door pilasters, boogfries en segmentboogvensters op omlopende kordons; de blinde kopgevels met arduinen panelen in spaarveld. Tuitvormig verhoogde gevel van ingangsgebouw, oorspronkelijk met campanile; rondboogpoort en dito omlijste vensters, eerstgenoemde met stadswapen. Binnenplaats met beglaasde luifels op gietijzeren zuilen en houten windborden.

Aan Greinstraat nummer 15, turnzaal bij voornoemde school naar ontwerp van G. Royers, van 1881. Beschilderd bakstenen gebouw onder complexe bedaking (kunstleien) met mooie ijzeren vorstkam, arduinen sokkel. Neoclassicistische lijstgevel van drie traveeën en één bouwlaag met boven de houten kroonlijst, centrale bekroning met driehoekig fronton, stadswapen en opschrift turnzaal. Middentravee gemarkeerd door brede lisenen eindigend op voluutconsoles, blind fries. Rechthoekige vensters. Centrale rondboogdeur met geprofileerde omlijsting op imposten, voluutsleutel. Bewaard interieur met opengewerkte houten spanten.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Antwerpen, Sint-Elisabethstraat.
  • Een eeuw openbare werken te Antwerpen, Antwerpen, 1964, p. 205.

Bron     : Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stedelijke Meisjesschool 4 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7548 (Geraadpleegd op 14-10-2019)