erfgoedobject

Sigarenfabriek van de Gebroeders Verellen & Cie, later Karel I

bouwkundig element
ID
75508
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75508

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eerstesteenlegging en oprichting in 1920 naar ontwerp van architect E. Dobbeleers, zie gedenkstenen; uitbreidingen circa 1956 en 1962, zie kadaster; sedert 1975 opslagplaats.

Langgerekt gebouw van oorspronkelijk tien, na de vergroting veertien traveeën en drie bouwlagen met later toegevoegde parallel gelegen vleugel van zes traveeën en drie bouwlagen, beide drie traveeën diep en afgedekt met plat dak. Balkvormige volumes van baksteen (gevels) en beton (dragende structuren), met gecementeerde plint en borstweringen met opschrift "KAREL I SIGAREN"; origineel volume met kolossale segmentbogige spaarvelden; grote rechthoekige en -op de bovenste verdieping van het oorspronkelijk volume- segmentbogige muuropeningen. Stalen ramen. Uiterst rechts hoekpenant met spitsboognis waarin witstenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld, een gekroonde Madonna met Kind op linkerarm geplaatst op wereldbol, afkomstig uit Antwerpen.

De plattegrond van de in 1920 opgetrokken vleugel vertoont een symmetrische driebeukige opbouw met centrale doorgang, aan de westzijde geflankeerd door kantoren en een stookhuis, in het midden door een "vochterij met stripmachien" en een "expeditiezaal met plakmachien" links en een droogkamer en magazijn rechts, aan de oostzijde door een "fournitureplaats met snijmachien" en een opslagruimte voor grondstoffen; de trappenhuizen bevinden zich aan de achterzijde van het gebouw.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregister Arendonk, schetsen 1920/6, 1956/24, 1962/12.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inlichtingen, Arendonk (1904-1934), dossier 73, plan gevoegd bij de aanvraag tot verlenging van de uitbating, goedgekeurd op 7/7/1937.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sigarenfabriek van de Gebroeders Verellen & Cie, later Karel I [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75508 (Geraadpleegd op 19-05-2021)