erfgoedobject

Kostschool met aanpalende beheerderswoning

bouwkundig element
ID: 75512   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75512

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Rogierlaan nr. 10-12. Voormalige kostschool met de aanpalende beheerderswoning van het Koninklijk Atheneum I. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Oprichting van Koninklijk Atheneum in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de Kerkstraat en de Ooststraat. Huidig schoolgebouw opgetrokken in 1900-1901 naar ontwerp van Joseph Caluwaers (atheneum) en Achille Raoux (kostschool); hiervoor worden enkele huizen en de Sint-Jozefskerk (1889) gesloopt. Beschermd als monument bij M.B. van 1/12/2000.
Markant geheel gekenmerkt door een klassiek gevelfront aan de Léon Spilliaertstraat en een neobarokgetinte straatgevel voor het internaat aan de Rogierlaan.
De schoolplattegrond omvat een frontvleugel opgenomen tussen de later bij de school geïncorporeerde panden aan de Léon Spilliaertstraat, met o.m. vestibule, administratief bureel, portiersloge in het souterrain, antichambre; de vestibule leidt naar een rechthoekige speelplaats omgeven door klasgebouwen voorzien van een geïncorporeerde omlopende gang en van meet af aan met specifieke lokalen voor studie, natuurwetenschappelijke vakken, geschiedenis, teken-, muziek- en gymnastieklessen. Aansluitende speelplaats van het oorspronkelijke internaat in U-vorm, met hoofdgebouw en beheerderwoning aan de Rogierlaan.

Voormalig internaat met monumentale, neobarokgetinte voorbouw. Souterrain, drie bouwlagen en twaalf traveeën onder zadeldak (zwarte, mechanische pannen) met dakschild rechts en o.m. recentere dakkapellen. Brede lijstgevel van donkere baksteen verwerkt met lichtere voor friezen en met natuursteen voor sokkel, kordons, banden, kruiskozijnen, drielichten, negblokken en ornamenten. Drie linkertraveeën als poortrisaliet oplopend in gelede klokgevel gedateerd "ANNO 1900" en bekroond met wereldbol; bovenste vensterboogvelden voorzien van bas-reliëfs met de symbolen van de chemie, geografie en biologie; rondboogpoort opgenomen in rechthoekige omlijsting onder driehoekig fronton op consoles waartussen bovenlicht. Rechterhoekrisaliet geleed door pilasters en als trappenhuis opengewerkt met drielichten; bekronende dakkapel met schoudergevel. Rondboogvensters boven de getraliede, rechthoekige muuropeningen van het souterrain. Gekornist hoofdgestel voorzien van fries met cartouches en kroonlijst op consoles. Linkerzijpuntgevel: aandak en geveltop verlevendigd met getrapte nissen waar onder het paneelopschrift "KONINKLIJK ATHENEUM. KOSTSCHOOL". Verbouwd interieur.
Achterliggende speelplaatsvleugels in aansluitende, vereenvoudigde bouwtrant.
Beheerderwoning (Rogierlaan nr. 10). Enkelhuis met drie bouwlagen, onder meer een als souterrain opgevatte begane grond, mezzanino en drie traveeën. Soortgelijke bouwmaterialen als het internaat. Bovenverdieping geritmeerd door pilasters. Bredere middentravee gemarkeerd door balkon met links het wapen van Oostende en rechts dat van België.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief nrs. DW002133 en W/01654.
VAN BERGEN J., Het Koninklijk Atheneum: een historisch gebouw, in Open Monumentendag Oostende, 19/09/1992, p. 11-16.
Ville d'Ostende. Service des travaux communaux. Note sur l'Athénée Royal avec Pensionnat annexé.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kostschool met aanpalende beheerderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75512 (Geraadpleegd op 25-08-2019)