erfgoedobject

Magazijn Kraan Natie

bouwkundig element
ID
7552
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7552

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Magazijn Kraan Natie
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Historiek en context

Pakhuis met smidse in neotraditionele stijl, gebouwd in opdracht van de Kraan Natie, naar een ontwerp door Louis Corneel Buisseret-Fierens uit 1885. Deze aannemer was in Antwerpen actief vanaf 1870 tot begin jaren 1900.

De Kraan Natie, één van de Antwerpse waternaties, gaat terug op de Kraenkindersnatie, die al sinds 1820 wordt vermeld. Als Vennootschap onder Gemeenschappelijke Naam, opereerde de Kraan Natie vanaf 1874 onder de firmanaam Nys & De Brock, en vanaf 1878 onder de firmanaam De Herdt & De Brock. Zij nam in 1885 het statuut aan van Samenwerkende Maatschappij, en werd in 1987 overgenomen door de Katoen Natie.

Na het slechten van Spaanse vesten, vestigde de Kraan Natie zich in 1872 aan het Sint-Jansplein, in een neoclassicistisch natiegebouw dat door de aannemer Jean Joseph Buisseret aîné was opgetrokken op de rechter helft van het huidige perceel. Dit complex met opslagruimte en paardenstallen werd in 1885 op de linker helft van het perceel uitgebreid met het pakhuis en de smidse, door diens jongere broer Louis Corneel Buisseret-Fierens. In 1946-1947 maakte het natiegebouw uit 1872 plaats voor een nieuwbouwpand. Het geheel werd in opdracht van de bank KBC ingrijpend gerenoveerd tot bankfiliaal en appartementen, naar een ontwerp door het architectenbureau Poponcini & Lootens uit 2000, voltooid in 2002.

Architectuur

Met een gevelbreedte van twee traveeën omvat het pakhuis vier bouwlagen onder een achteraan afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat). De trapgevel van zes treden met een bolornament als topstuk, heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, verankerd door smeedijzeren sierankers. Blauwe hardsteen is spaarzaam gebruikt voor de lekdrempels, de gevelsteen, kraag- en sluitstenen en het topstuk. De opstand is over de volledige hoogte gevat in een spaarveld afgewerkt met een driepasboog, die rust op kraagstenen en lisenen in kolossale orde. Oorspronkelijk werd de pui gemarkeerd door steekbogen, met de inkomdeur binnen een spaarveld in de linker,  en de inrijpoort in de rechter travee, beide met hardstenen rechtstanden en schamppalen tegen de plint. De bovenverdiepingen worden geopend door getoogde laadluiken in verkleinende ordonnantie, geaccentueerd door gemetselde waterlijsten op doorgetrokken imposten, met cordonvormende lekdrempels op de eerste twee verdiepingen en individuele lekdrempels in de topgeleding. Op de borstwering van de tweede verdieping draagt een brede gevelsteen de inscriptie “MAGAZIJN KRAAN NATIE”. Een ronde oculus in een gemetselde omlijsting doorbreekt de eenledige geveltop. De al eerder verbouwde pui is bij de renovatie van 2000-2002 aangepast tot een portaalloggia. Ook de houten luiken in de bovenbouw en de radiale roeden van het radvenster zijn toen vervangen door nieuw schrijnwerk.

De structuur van het pakhuis, op een langgerekte, rechthoekige plattegrond, bestond oorspronkelijk uit houten moerbalken op gietijzeren kolommen, met een U-vormige slof als verbinding.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1872#348, 1885#743, 86#272 en 86#8719293.
  • FIERENS J. 1977: Antwerpse stapelhuizen: een balans van 1850 tot 1910, onuitgegeven verhandeling Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw Antwerpen, 84.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Magazijn Kraan Natie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7552 (Geraadpleegd op 22-06-2021)