erfgoedobject

Leerlooierij

bouwkundig element
ID
75525
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75525

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Leerlooierij
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

In de tuin van een woonhuis (1951) gelegen gebouw, in 1903 door K. Ooms opgericht als leerlooierij; circa 1909 verbouwd tot zaaddrogerij "Ooms & Raeymaekers". Men droogde er denappels met de bedoeling er het zaad uit te winnen dat daarna verkocht werd aan boomkwekers; daarnaast werden er geneeskrachtige planten evenals eikels gedroogd; tot 1960 bleef deze functie behouden. Nadien achtereenvolgens sterk aangepast/verbouwd tot jeugdheem, schrijnwerkerij, in 1998 werd het gebouw ontruimd, heden staat het leeg.

Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met schoorsteen aan de westzijde. Verankerde baksteenbouw; ten gevolge van de opeenvolgende functiewijzigingen diverse aanpassingen en verbouwingen, zie sporen in het metselwerk onder meer in zuidelijke zijpuntgevel twee gedichte laaddeuren, noordelijke zijpuntgevel met later bijgebouwde afhang. Getoogde en rechthoekige muuropeningen. Bovenverdieping van de westgevel gedeeltelijk met houten scharnierende luifels; dit verluchtingssysteem verwijst naar de oorspronkelijke functie van de bovenverdieping als droogzolder voor de leerlooierij; men vermoedt dat de bovenverdieping van de oostgevel tevens (gedeeltelijk) uit dergelijke scharnierende luifels zou hebben bestaan. Oostgevel met op de bovenverdieping rechthoekige gemetste verluchtingspartijen met ontlastingsboog, vermoedelijk later aangebracht ter vervanging van de voormelde houten scharnierende luifels. De verhoogde gevelpartij van de oostgevel met duidelijke sporen van een dubbel rookkanaal, samenkomend in één schoorsteen, refereert aan de periode van de zaaddrogerij. Het droogproces van de denappels verliep kunstmatig met behulp van twee ovens op de begane grond; hierboven bevonden zich twee droogkamers met de met denappels gevulde schuiven; door de warmte sprongen de denappels open.

Interieur

Beide verdiepingen zijn heden één grote ruimte; begane grond met betonnen vloer en samengestelde balklaag; steektrap naar de bovenverdieping, laatstgenoemde met dekbalkgebinten; dakstructuur met schaar- en nokgebinten en gordingenkap.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 1322.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Dessel, schets 1904/16.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inlichtingen, Dessel, dossier 10.
  • DAMEN L., Zaaddrogerij Ooms & Raeymaekers in Dessel, onuitgegeven historische nota, Dessel, 1998.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Leerlooierij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75525 (Geraadpleegd op 07-03-2021)