erfgoedobject

Gemeenteschool en onderwijzerswoning

bouwkundig element
ID
75535
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75535
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

De voormalige gemeenteschool van circa 1850 bevond zich op het Lorzeplein; circa 1925 bouw van een nieuwe gemeentelijke jongensschool met onderwijzerswoning in de Lorzestraat, naar ontwerp van J. Taeymans, ontwerp van 29/6/1923; vergrotings- en verbouwingswerken in 1958-1962 naar ontwerp van J. Schellekens, zie vleugel van twee bouwlagen parallel aan de straat.

Onderwijzerswoning met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); bakstenen lijstgevel, ter hoogte van de twee rechter traveeën verhoogd met puntgeveltje waarvan de dakoverstek met aansluitende dakgoot werd weggewerkt, zie bewaarde stenen consoles. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk; ovale oculus in de geveltop. Loodrecht gelegen aanbouw onder zadeldak (mechanische pannen).

Rechts van de woning een aanpalende langgestrekte klassenvleugel van tweeëntwintig traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen); zeven klassen aan weerszijden van gangen loodrecht gelegen langsgevels; de eerste klas aan de straatzijde is opgenomen in de uitbreiding van het derde kwart van de 20ste eeuw met een aan het nieuwe gedeelte aangepaste voorgevel. Aan de speelplaats een witgeschilderde bakstenen lijstgevel met gepikte plint; de oorspronkelijk getoogde muuropeningen werden verbouwd tot rechthoekige, zie de bewaarde ontlastingsbogen in het metselwerk.

Hiertegenover, aan de westzijde van de speelplaats, een parallel gelegen galerij onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met ziende kap; oudste gedeelte met gietijzeren zuiltjes; centraal een berghok. Voormalige toiletten en urinoirs aan de zuidzijde verwijderd.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, Dessel (centrum), dossier 10.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteschool en onderwijzerswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75535 (Geraadpleegd op 06-03-2021)