erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 75540   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75540

Beschrijving

Langgestrekte hoeve bestaande uit een woongedeelte met dubbelhuisopstand van vier traveeën, een stal van drie traveeën en een schuur van twee traveeën onder gemeenschappelijk zadeldak (nokrichting parallel aan de straat mechanische pannen). Het huidig volume dateert van een verbouwing van circa 1934.

Verankerde baksteenbouw; lijstgevel met muizentand. Achtergevel met afhang. Woning met segmentbogige muuropeningen; arduinen lekdrempels. Stal- en schuurgedeelte met rechthoekige muuropeningen; stalvensters en -poorten onder strekse bogen, gecementeerde bakstenen lekdrempels; schuurpoort met houten latei.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Dessel, schets 1934/17.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75540 (Geraadpleegd op 17-10-2019)