erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 75548   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75548

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Hoeve gelegen in het meest westelijke punt van de gemeente, nabij de grens met Retie en Geel. Een langgestrekt woonhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën met een aansluitend lager stalgedeelte van drie traveeën en een loodrecht aanpalende langsschuur van drie op vier traveeën; zadeldaken (nok parallel aan, loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Gebouwd circa 1851 als boswachterswoning van het nabijgelegen Koninklijk Domein (zie Retie) met herberg "Den Zoeten Inval", zie de Vandermaelenkaart (circa 1854) met expliciete vermelding.

Oorspronkelijk met losse bestanddelen namelijk woonhuis/herberg met schuur en/of stal (?). Vermoedelijk sinds de verkoop van het domein in 1972, waarbij de functie van boswachterswoning wegviel, diverse verbouwingen/aanpassingen tot hoevecomplex: huidige stalgedeelte bijgebouwd en voormalige schuur/stal aangepast tot langsschuur.

Verankerde bakstenen gebouwen; met uitzondering van de schuur, witgeschilderde straat- en zijgevels met gepikte plint.

Woonhuis: ongeschilderde achtergevel met gecementeerde plint, opkamer- en getralied keldervenster. Zijpuntgevel met vlechtingen. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien, meestal onder strekse bogen; overwegend beluikte vensters, in voorgevel met arduinen, in achtergevel met houten lekdrempels. Origineel houtwerk. Sommige muuropeningen gedicht.

Interieur. Bewaarde indeling met woonhuis en gescheiden herberg (heden woonkamer). Moer- en kinderbalkenconstructie; Kempense haard met vernieuwde bekleding; vloer van cementtegels. Origineel houten deurtje naar de kelder.

Driebeukige langsschuur; metselwerk met stroomlaag; kopgevels met vlechtingen, aan de straatzijde met een gedichte korfboogpoort; rechthoekige poorten met houten latei. Combinatie van kop- en ankerbalkgebinte op bakstenen sokkel met pen- en gatverbindingen. In het verlengde een aanpalend bijgebouw onder mank zadeldak (golfplaten) overwegend met horizontale en verticale houten beschieting; afhang.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Dessel, schets 1851/43.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75548 (Geraadpleegd op 15-12-2019)