erfgoedobject

Herberg en winkel van scheepstimmerwerf De Zaat

bouwkundig element
ID: 75558   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75558

Beschrijving

Herberg en winkel van de voormalige scheepstimmerwerf "De Zaat", gelegen aan het kanaal Bocholt - Herentals (ten zuiden), tussen Mol-Donk en sas V.

Het kanaal en de witzandontginningen brachten in de 19de eeuw enige nijverheid tot stand; veel vervoer gebeurde per boot wat noodzaakte tot een herstellings- en bouwplaats voor schepen. In de jaren 1920 werd de werf stilgelegd. De aanpalende werkplaatsen en het droogdok zijn inmiddels verdwenen.

Dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met kleine dakruiter (nok loodrecht op het kanaal, kunstleien), gebouwd vóór 1881. Verankerde witgeschilderde baksteenbouw met omlopende gepikte plint. Linker zijgevel opgevat als hoofdgevel; lijstgevel met baksteenlijst. Rechter zijgevel met afhang. Rechthoekige muuropeningen met houten latei onder een strekse boog; beluikte vensters met beschilderde lekdrempels. Loodrecht gelegen bijgebouw.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herberg en winkel van scheepstimmerwerf De Zaat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75558 (Geraadpleegd op 06-07-2020)