Jongensschool en meisjesschool met klooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Dessel
Deelgemeente Dessel
Straat Meistraat
Locatie Meistraat 157, Dessel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dessel (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Dessel (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Jongensschool en meisjesschool met klooster

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeentelijke basisschool Witgoor en jongerengemeenschap De Scharnier. Twee schuin tegenover elkaar gelegen schoolcomplexen; oudste gedeelten gebouwd circa 1932 naar ontwerp van S. Leurs; latere uitbreidingen/aanpassingen/verbouwingen.

Voormalige meisjesschool met klooster van de zusters annonciaden. Complex aan de zuidzijde van de Meistraat. De westelijke klassenvleugel, het voormalig kloosterhuis op de noordoostelijke hoek (heden jongerencentrum) alsook de galerij, gebouwd circa 1932 naar ontwerp van S. Leurs. Klassenvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag onder plat dak (loodrecht op de straat) met lagere uitbouw aan de noordzijde; eenvoudige baksteenbouw; bewaarde indeling met vijf klassen gescheiden door gangen loodrecht op de langsgevel. Aan speelplaatszijde rechthoekige vensters en deuren onder strekse bogen, per klas een driedelige vensterpartij; huidige houtwerk en verdeling niet origineel. Blinde gevel aan de Hameldijk met verticale vensters van de gangen. Hiertegenover, aan de overzijde van de speelplaats, het voormalige kloosterhuis. Een balkvormig volume van drie bouwlagen; baksteenbouw afgezet met muurkappen en met bekronend stenen kruis. Gevarieerde rechthoekige muuropeningen; veelal sterk aangepast onder meer gedicht, origineel schrijnwerk met kleine rechthoekige stalen roedeverdeling verwijderd, voormalige lichtkoker in de westgevel vervangen door glastegels, en zo meer. Straatzijde van de speelplaats afgesloten door een galerij onder plat dak. De overige gebouwen zijn latere uitbreidingen: bakstenen volumes van één bouwlaag onder zadel- of schilddaken (nokrichtingen parallel aan en loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) onder meer op de zuidoostelijke hoek van de speelplaats een L-vormige klassenvleugel uit midden 20ste eeuw.

Voormalige jongensschool. U-vormig complex aan de noordzijde van de Meistraat. Twee aan weerszijden van een speelplaats gelegen klassenvleugels van één bouwlaag onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, kunstleien, Vlaamse pannen) met aan de straatzijde een galerij onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Enkel de twee meest zuidelijke traveeën van de huidige oostelijke klassenvleugel gaan terug op het werk van S. Leurs: circa 1932 bouw van deze twee klassen met lagere uitbouw op de hoek, een afsluitingsmuur aan de zuidzijde en een galerij aan de westzijde van de speelplaats, alle onder plat dak. Circa 1934 uitbreiding met twee klassen in dezelfde bouwtrant en een verbouwing van de aanhorigheden. De huidige galerij aan de zuidzijde en de westelijke klassenvleugel dateren van vergrotings- en verbouwingswerken in het derde kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van J. Schellekens.

Oostelijke klassenvleugel heden een witgeschilderde baksteenbouw; vier klassen gescheiden door gangen loodrecht op de langsgevels. Aan speelplaatszijde (westgevel) rechthoekige vensters en deuren onder strekse bogen, per klas een driedelige ingekaste vensterpartij; huidige houtwerk en verdeling niet origineel, oorspronkelijk met een kleine rechthoekige stalen roedeverdeling. Blinde gesloten oostgevel met verticale vensters van de gangen.

  • Architectuurarchief Provincie Antwerpen, fonds S. Leurs, nummers 2, 3.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, Dessel (Witgoor), dossier 1, 3, 7.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meistraat

Meistraat (Dessel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.