erfgoedobject

Gesubsidieerde vrije basisschool

bouwkundig element
ID
75640
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75640

Juridische gevolgen

Beschrijving

Basisschool, eertijds gemeentelijke jongensschool. De eerste dorpsschool te Poppel, vermoedelijk begin 16de eeuw opgericht, stond op het kerkhof. In 1839-1840 werd in het Dorp -ter hoogte van de gemeentezaal op nummer 34- een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning gebouwd waarvan één kamer dienst deed als "gemeenteraadzaal"; tot 1879 genoten zowel jongens als meisjes hier onderwijs; de oude school werd in 1842 gesloopt. Met de oprichting van de katholieke school in 1879, de latere meisjesschool, liep de gemeenteschool zo goed als leeg.

Op 17 oktober 1896 besloot het gemeentebestuur tot de oprichting van een nieuwe jongensschool met onderwijzerswoning op de huidige plaats. Het schoolhuis en één klas kwamen klaar in 1912, een tweede en derde klas werden respectievelijk in 1923 en 1929 bijgebouwd, alles naar ontwerp van J. Taeymans. De vroegere school, sedertdien gemeentezaal, werd samen met de drie klassen van de nieuwe school op 11 mei 1940 door de Duitsers gebombardeerd. Er werden vijf nieuwe, heden nog bestaande klassen gebouwd naar ontwerp van J. Bols, in gebruik genomen in september 1941 en in 1966 uitgebreid met een zesde klas, een refter, een bureel, een bibliotheek en een lokaal voor medisch toezicht. Op 1 september 1977 werd de gemeenteschool overgedragen aan het vrij onderwijs. Het vroegere schoolhuis werd op 14 februari 1970 ter beschikking gesteld van de plaatselijke verenigingen.

Voormalige onderwijzerswoning in eclectische stijl met neotraditionele inslag, 1912, naar ontwerp van J. Taeymans; vrijstaand enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw met lijst- en tuitgevel op arduinen plint voorzien van gietijzeren verluchtingsroosters; gevelritmering door middel van zandstenen speklagen, dito puilijst, daklijst, topstukken, sluitstenen met ruit- en schijfmotief en steigergatomlijsting; risalietvormende, verhoogde venstertravee met Brugse travee op de bovenverdieping. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen, modo gietijzeren latei en ontlastingsboog. Vernieuwd houtwerk.

Loodrecht gelegen achtergebouwen onder meer keuken en moos, laatstgenoemde eertijds met ingebouwde oven en boerengemak; de aanpalende stal werd gesloopt. Aansluitende gemetselde korfboogpoort onder zadeldakje naar achterin gelegen speelplaats en klassenvleugels, waarboven gevelplaat met inscriptie "Gemeente Jongensschool".

Aan weerszijden van de speelplaats gelegen klassenvleugels van respectievelijk twee (oostzijde) en vier (westzijde) klassen, opgetrokken in 1941 en 1966 naar ontwerp van J. Bols. Langgestrekte bakstenen vleugels van één bouwlaag onder schilddak (nokrichting loodrecht op de straat, mechanische pannen) met lagere aanbouwen onder plat dak. Rechthoekige muuropeningen, met name gekoppelde vierledige ramen en deuren met brede luifel en bovenlicht. Aan noordzijde van de speelplaats, galerij op gietijzeren zuiltjes onder lessenaarsdak opklimmend tot 1912.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Poppel, schetsen 1911/10, 1914/3, 1928/19, 1941/9, 1968/30.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Schoolgebouwen, Poppel, Centrum, doss. 1, 8, 10, 12, 15, 26.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesubsidieerde vrije basisschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75640 (Geraadpleegd op 13-04-2021)