Gemeentehuis van Poppel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ravels
Deelgemeente Poppel
Straat Dorp
Locatie Dorp 64, Ravels (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Ravels (adrescontroles: 06-03-2007 - 06-03-2007).
  • Inventarisatie Ravels (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gemeentehuis Poppel

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-2012.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Poppel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, heden OCMW, in eclectische stijl met neogotische en neo-Vlaamserenaissance-inslag van 1903-1905 naar ontwerp van J. Taeymans. In 1974 onder leiding van M. Van der Voort verbouwd en gerestaureerd.

Vrijstaand gebouw van drie op drie traveeën en twee bouwlagen onder loodrecht in elkaar gewerkte zadeldaken met één spitse dakkapel (leien), op de noordwestelijke hoek vermeerderd met een driekwartronde traptoren onder octogonale uitkragende bovenbouw, ingesnoerde leien spits en smeedijzeren topversiering. Later aangebouwde, lagere achterbouw onder plat dak.

Samenspel van verankerde trap- en lijstgevels, eerstgenoemde met een tudorboogfries aan de voorgevel, laatstgenoemde met houten kroonlijst op klossen. Baksteenbouw met overvloedig gebruik van zandsteen (Savonnière) voor speklagen, dorpels, waterlijsten, steigergatomlijstingen, hoek- en sluitstenen. Zandstenen kruis- en kloosterkozijnen met vernieuwde benedenramen en originele bovenlichten met ijzeren roeden. Geveltoppen met luiken. Bel-etage met tudorboogdeur onder lessenaarsdakje, voorafgegaan door een vernieuwde, arduinen bordestrap met smeedijzeren leuning. Later ingebrachte deur op de begane grond.

Interieur: aangepaste benedenverdieping, eertijds met gevangenis, brandweer en woning voor de veldwachter, heden burelen. Bel-etage met voormalige raadzaal en secretariaat getypeerd door samengestelde balklagen op witstenen consooltjes, kenmerkende neogotische schoorsteenmantels met conische boezem, witstenen schouwbalk en gemetselde wangen en achterwand; koperen bolluchters. Originele binnendeuren met smeedijzeren sluitwerk. Houten spiltrap.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Poppel, schets 1905/2.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Gemeentehuizen, Poppel, dossiers 2, 5.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Ravels)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.