Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Middelares

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ravels
Deelgemeente Poppel
Straat Mierdsedijk
Locatie Mierdsedijk zonder nummer, Ravels (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ravels (actualisaties: 08-05-2007 - 08-05-2007).
  • Adrescontrole Ravels (adrescontroles: 06-03-2007 - 06-03-2007).
  • Inventarisatie Ravels (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel circa 1930 opgericht door de Belgische Boerenbond. Bakstenen kapelletje onder overkragend, afgewolfd zadeldak met octogonale dakruiter (leien), gemarkeerd door spitsboogvenstertjes en segmentboogdeur, dakoverstek op houten pijlers met betonnen sokkel en halfronde apsis onder vernieuwde glazen bedaking.

Bepleisterd, beschilderd interieur met tongewelf en cementtegelvloer; zenitaal verlicht altaar; nog aanwezige gepolychromeerde beelden van Sint-Isidorus en Sint-Joris.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mierdsedijk

Mierdsedijk (Ravels)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.