erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
75690
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75690

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve als site reeds voorkomend op de Ferrariskaart (circa 1775), in haar huidige vorm opklimmend tot circa 1893, zie gevelsteen en mutatieschetsen van het kadaster. Aangepaste, U-vormig opgestelde gebouwen, met name een woonstalhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw van vijf + vier traveeën, een loodrecht geplaatste stal/berging en parallel gelegen langsschuur van zes traveeën respectievelijk gekadastreerd in 1968 en 1926.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, zwarte Vlaamse en mechanische pannen). Woonstalhuis op gecementeerde plint, beëindigd met overhoekse muizentand van gesinterde baksteen en bolrond gemetselde daklijst onder vernieuwde kroonlijst; zijpuntgevels met vlechtingen en rondbogige topvensters met waterlijst van gesinterde baksteen. Woonhuis met dubbelhuisopstand, getoogde beluikte muuropeningen, arduinen lekdrempels, opkamer- en keldervenster in de zijgevel.

Stal met betonnen segmentboogvensters, latere garagepoorten, getoogd houten laadluik in de zijgevel. Latere afhang aan erfzijde. Vernieuwd houtwerk. Schuur met rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Poppel, schetsen 1893/5, 1926/20, 1968/32.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75690 (Geraadpleegd op 20-06-2021)