erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans

bouwkundig element
ID
75694
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75694

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk naar ontwerp van J. Ritzen; de eerstesteenlegging door kardinaal Van Roey greep plaats op 27 oktober 1931, de plechtige inwijding op 19 juni 1932. Zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze na herstellingswerken op 19 november 1944 heropend.

De eerste wijkkapel, zogenaamd "Vredeburg", werd ingezegend op 6 juni 1912 (zie nummer 52). Van bij het begin ressorterend onder de Sint-Pietersparochie van Turnhout, werd ze op 25 september 1956 als bijkerk erkend, bij KB van 21 december 1956 als kapelanij aangenomen en sedert maart 1979 als zelfstandige parochiekerk opgericht.

Georiënteerde zaalkerk met schip van vier traveeën en iets hoger opgetrokken, recht afgesloten koor van één travee, beide onder steil, overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met boven het koor een dakruiter onder leien spits met ijzeren kruis en haan; aansluitende zuidoostelijk gelelegen sacristie onder plat dak.

Bakstenen constructie met hoge puntgevels aan west- en oostzijde, lage lijstgevels aan noord- en zuidzijde; parement van verschillende soorten gevelsteen. Vóór de hoofdgevel geplaatst inkomportaal met flankerende zijkapellen onder plat dak, respectievelijk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef; bekronend spitsboogvenster en gemetseld kruis in de top. Schip- en koorgevels met gekoppelde, rechthoekige vensters op schuin aflopende, gemetselde lekdrempels.

Interieur: lage, omlopende bakstenen muren, ter hoogte van het schip geritmeerd door gemetselde pilasters onder de ribben van het spits houten tongewelf. Bepleisterde en witgeschilderde raamomlijstingen en dito koorwand. Glas-in-loodramen van 1931 naar ontwerp van E. Yoors met patroon en voorstelling van de zes aartsengelen aan weerszijden van het altaar. Bruine en rode keramische tegelvloer.

Mobilair: mooie kruisweg in koperdrijfwerk; kruisbeeld boven het altaar door Vermeulen (Antwerpen).

  • Architectuurarchief Vlaanderen, Fonds J. Ritzen, nummer 39.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Weelde, schets 1931/22.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n6, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75694 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.