erfgoedobject

Hoeve in L-vorm

bouwkundig element
ID
75701
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75701

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Monumentale hoeve met woonhuis van drie, stal van acht en schuur van twee traveeën onder in elkaar gewerkte zadeldaken (nokken parallel aan en loodrecht op straat, mechanische pannen), van 1940 naar ontwerp van J. Bols.

Verankerde baksteenbouw met lijstgevels, flankerende afgeknotte puntgevels, rechthoekige en segmentbogige muuropeningen.

De plattegrond ontvouwt een woonhuis met dubbelhuisopstand, een aansluitende koeienstal -type groepstal- met aanpalende mestvaalt en een driebeukige langsschuur van vijf traveeën, waarbij de rechter beuk een voederplaats en varkenshokken bevat, corresponderend met de twee linker traveeën van het stalgedeelte, en in de linker beuk aan de straatzijde een paardenstal is ingebouwd.

  • Bouwdienst Ravels/ 874.1. Bouwvergunningen Weelde, 1894-1950.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Weelde, schets 1941/8.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve in L-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75701 (Geraadpleegd op 13-04-2021)